Nederlanders positiever over homoseksualiteit en transgenders

In achtergronden op 11-05-2015 | 09:38

Over het algemeen staan Nederlanders in vergelijking met andere Europese landen relatief positief ten opzichte van lesbiennes, homo's, transgenders relatief positief (8% is negatief). Als het om zichtbare intimiteit tussen twee mensen van dezelfde sekse gaat, zijn Nederlanders minder positief (28% heeft meer moeite met twee hand-in-hand lopende mannen, 35% vindt twee zoenende mannen in het openbaar aanstootgevend).

Vrouwen, 70-minners, hoger- opgeleiden, niet-religieuzen en PvdA/vvd/gl/sp/D66-stemmers zijn relatief positief. Groepen waarin het percentage met een negatieve houding minstens twee keer zo hoog ligt als onder de algemene bevolking zijn 70-plussers, beslist religieuze mensen en mensen die op de ChristenUnie of overige kleine partijen stemmen.

Dat blijkt uit het vandaag door het SCP-gepubliceerde rapport Wel trouwen, niet zoenen.

Het aandeel dat negatief over LHBT's is, is gedaald van 15% in 2006 naar 8% in 2012. Ook scholieren denken anno 2013 positiever over dit onderwerp dan in 2009.  

De bevindingen in het onderzoek zijn niet uitgesplitst naar etnische achtergrond.Het onderzoek bevatte namelijk niet genoeg deelnemers met een migrantenachtergrond om uitsplitsingen naar verschillende groepen te maken. Uit eerder scp-onderzoek kwam al naar voren dat inwoners met een migrantenachtergrond relatief negatief zijn. Bij dit onderzoek maakte politicoloog de aantekening dat etniciteit niet te snel kan worden gekoppeld aan opvattingen over homoseksualiteit. 

Interessant zijn in dit verband ook eerdere studies:

Vooral religieuzen, Oost-Europeanen en PVV-stemmers hebben moeite met homoseksualiteit

Nederlandse moslim genuanceerder over homoseksualiteit dan Duitse boer


Meer over homo-emancipatie op dit blog hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  


Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  


 


Meer over homo, homoseksualiteit, onderzoek, scp.

Delen: