Moslimjongeren: gebruik buitenlandse media gaat niet ten koste van volgen Nederlandse media

In achtergronden op 01-10-2010 | 17:21

Moslimjongeren zijn intensievere mediagebruikers dan niet-moslimjongeren. Globaal gesproken gebruiken ze dezelfde media als niet-moslimjongeren, maar doen dit vaker en intensiever. Zo lezen ze vaker de krant en kijken meer televisie. “Het volgen van buitenlandse media door de moslimjongeren gaat duidelijk niet ten koste van het gebruik van binnenlandse media”, aldus onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Per programma geanalyseerd, kijkt twaalf procent meer moslimjongeren naar NOVA en zeven procent meer naar het RTL-nieuws. 24 procent meer moslimjongeren leest de Metro of Spits, en tien procent meer de Volkskrant.

Moslimjongeren volgen de Nederlandse media op de voet volgen, onder andere om te weten wat er over hen wordt geschreven en uit de behoefte om "erbij te horen".

Zowel moslimjongeren als niet-moslimjongeren keuren het gebruik van geweld af. Als het gaat om de positieve houding ten aanzien van de Nederlandse samenleving verschillen de twee groepen niet.

Alle resultaten van het onderzoek staan in het boek 'Jong en multimediaal; mediagebruik en meningsvorming onder jongeren' dat vandaag is uitgebracht. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en de Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding (NCtb).
De resultaten zijn gebaseerd op vragenlijsten van bijna 2400 jongeren in de leeftijdsgroep 13 tot 26 jaar. Van deze groep viel overigens tien procent in de categorie 'moslimjongere'. Verder werden duizenden mediaberichten geanalyseerd uit zeven dagbladen en vier allochtone webfora. Daarnaast werden verder verdiepende interviews gehouden met ruim 40 moslimjongeren.

Bronnen: Villamedia en NOS Headlines


Meer over islam en media, media, moslimjongeren, moslims, onderzoek.

Delen: