Moslimjongeren doen minder aan het geloof dan hun ouders

In achtergronden op 19-09-2016 | 22:03

Moslimjongeren brengen de islamitische regels en gebruiken minder in de praktijk. Geloof is voor hen minder belangrijk dan voor hun ouders. Zo draagt een derde van de meisjes wier moeder een hoofddoek draagt, dat zelf niet. En bijna een derde van de jongens gaat minder naar de moskee dan hun vader. 23% van de moslimjongeren drinkt gemiddeld vaker alcohol dan hun ouders, 12% van de jongeren vasten minder dan hun ouders met ramadan, 13% van de jongeren eten vaker varkensvlees en een kwart van de jongeren leest minder in de Koran.

Deze resultaten lijken haaks staan op een onderzoek van het SCP uit 2011.

Dit blijkt volgens Trouw ut een grootschalige onderzoek naar de geloofsbeleving van moslimjongeren, uitgevoerd door sociologen van de Universiteit Utrecht.

Voor driekwart van de jongeren is geloof overigens minstens zo belangrijk als voor hun ouders. "Deze identificatie als moslim blijft sterk onder jongeren, maar het navolgen van religieuze voorschriften neemt af", zegt hoogleraar sociologie Frank van Tubergen, die het onderzoek uitvoerde, in Trouw.

Voor ongeveer 17 procengt van de moslimjongeren is het geloof juist belangrijker dan het voor hun ouders is. Van Tubergen: "Gemiddeld genomen zien we dus secularisatie onder moslimjongeren. Maar tegelijkertijd nemen de verschillen in religiositeit binnen deze groep toe. De oudere generatie is sterk gelovig, de jongere generatie gemiddeld wat minder, maar met meer diversiteit."

Meer in Trouw.

Eerder onderzoek

In 2004 constateerde het SCP bij moslims ook een voorzichtige trend naar secularisering, maar in 2011 concludeerde het SCP juist in Moslim in Nederland dat steeds meer moslims van de tweede generatie minstens 1 x per week de moskee bezoeken. Tussen 1998 en 2011 steeg dit bij Marokkaanse moslims van 9% naar 33% en bij Turkse moslims van 23% naar 35%. In hetzelfde onderzoek werd geconcludeerd dat Marokkaanse moslims een hogere mate van religieus gedrag vertonen dan moslims van Turkse herkomst. Ze bidden vaker vijf keer per dag (76% tegenover 27%), doen vaker mee aan de ramadan (93% tegenover 66%) en eten vaker iedere dag halal (93% tegenover 66%). Ook vinden ze bijvoorbeeld vaker dat moslims moeten leven volgens de regels van het geloof (73% tegenover 54%). Marokkaans-Nederlandse vrouwen dragen bovendien vaker een hoofddoek dan de vrouwen van Turkse herkomst (64% tegenover 48%). Voor alle groepen geldt dat vrouwen minder naar de moskee gaan, maar dat ze vaker dan de mannen zeggen vijfmaal daags te bidden.

Zie ook: Secularisatie? Niet onder moslims


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  


 


Meer over hoofddoek, islam, jongeren, moslim, moslims in Nederland, onderzoek, ontkerkelijking, religie, scp, secularisering, tweede generatie.

Delen: