Migratie-expert start blog uit ergernis over domheid immigratiedebat: het Migratiespook

In achtergronden door Hein de Haas op 14-11-2011 | 20:53

Migratie-expert Hein de Haas, die werkzaam is aan de universiteit van Oxford, is een blog gestart getiteld Het Migratiespook, met als ondertitel 'zin en onzin over migratie'. De Haas is het blog gestart "uit ergernis over de domheid van het immigratiedebat in Nederland" schrijft hij in zijn eerste bijdrage. De Haas: "Ik stel het bewust zo sterk omdat feiten vaak geen enkele rol meer lijken te spelen – emoties, angst en stemmingmakerij spelen volledig de boventoon. Niet alleen van rechterzijde, maar ook van linkerzijde, waarbij men zich in simplistische pro- en anti-migratiekampen verschanst."

Republiek Allochtonië zal het blog van De Haas uiteraard op de voet volgen. Hieronder de tekst van zijn eerste bijdrage.

“Er waart een migratiespook door Nederland” zei Hans van Amersfoort, emiritus hoogleraar geografie aan de Universiteit van Amsterdam, decennia geleden naar aanleiding van het debat en de paniek over Surinaamse immigratie. Het migratiedebat in Nederland wordt als vanouds gekenmerkt door angst en een totaal verwrongen beeld van migratie. Er is sindsdien weinig veranderd. Heethoofden, populisten en volksmenners voeren als nooit te voren de boventoon, en zij worden hierbij zelden geremd door kennis van zaken.

Doordat dit ‘debat’ zelden gestoeld is op kennis van de aard, oorzaken en gevolgen van migratie, is dit debat grotendeels volstrekt losgezongen is van de realiteit en eigen leven gaan leiden. Zo repten Pim Fortuijn en Geert Wilders over “massa-immigratie” zelfs in jaren dat er meer mensen vertrokken dan naar Nederland kwamen.

Zo jaagden zij de massa-hysterie over ‘massa-immigratie’ verder aan, die hen electoraal gewin bracht maar slechts zelden in effectief beleid werd vertaald.

Een gebrekkig begrip van migratie verklaart het mislukken van veel migratiebeleid, dat vaak ook vooral een symbolische waarde heeft. De kiezer moet de indruk krijgen dat politici ongewenste migratie ‘keihard’ aanpakken. Dat politici in de praktijk maar in heel beperkte mate migratie kunnnen ‘aansturen’ moet verborgen blijven. Zo is de mate waarin de migratiedoelstelling van dit kabinet om de niet-Westerse “instroom” fors ‘in te dammen’ voornamelijk afhankelijk van economische groei en arbeidsvraag in Nederland en omstandigheden in herkomstlanden. Het fors afnemen van Turkse immigratie heeft bijvoorbeeld weinig van doen met ons beleid, maar vooral met een verdubbeling van het Turkse nationale inkomen binnen zeven of acht jaar.

Ik heb besloten deze blog te beginnen uit ergernis over de domheid van het immigratiedebat in Nederland. Ik stel het bewust zo sterk omdat feiten vaak geen enkele rol meer lijken te spelen – emoties, angst en stemmingmakerij spelen volledig de boventoon. Niet alleen van rechterzijde, maar ook van linkerzijde, waarbij men zich in simplistische pro- en anti-migratiekampen verschanst. Dit is een verkeerd uitgangspunt.

Het uitgangspunt van mijn visie op migratie en ook deze blog is dat migratie een integraal onderdeel – oorzaak en gevolg – is van bredere ontwikkelingsprocessen in plaats van een “probleem dat we moeten oplossen”. We kunnen eindeloze discussies in gang zetten of migratie al dan niet een “probleem” is, maar het is zeker dat het fenomeen migratie eenvoudigweg niet is ‘op te lossen’.

Het is een cliché maar ook een waarheid als een koe dat migratie van alle tijden is. Het is daarom naïef migratie weg te denken, of in termen van pro- of anti-immigratie te spreken. Migratie heeft slechts zelden uitsluitend voor- of nadelen. Verstandig migratiebeleid probeert binnen de marges waarbinnen dit mogelijk is invloed uit te oefenen op migratieprocessen zodat de negatieve gevolgen geminimaliseerd worden en het positieve potentieel van migratie zoveel mogelijk te vergroten.

Vanuit mijn achtergrond als migratie-onderzoeker hoop ik een zinnige bijdrage aan dit debat te leveren. Om zin en onzin te onderscheiden, feiten en mythes uit elkaar te halen, en het migratiedebat te ontnuchteren en de-hystericeren. Maar ik zal ook niet mijn eigen politieke opvattingen onder stoelen of banken steken.

Waarom doe ik dit nou? Het is natuurlijk de ijdele hoop van elke blogger dat hij een grote invloed zal hebben. Ik ben me terdege bewust dat het moeilijk is om in de kakafonie van de blogosfeer en het mediageweld over migratie je boodschap voor het voetlicht te brengen. Maar toch hoop ik dat ik geen roepende in de woestijn zal blijven.

Hein de Haas is geograaf en werkt in Oxford. Zijn blog Het Migratiespook vindt u hier, Dit artikel  is eerder op het Migratiespook verschenen. Met toestemming van De Haas verschijnt het ook op Republiek Allochtonie. De Haas onderhoudt ook een bijzonder lezenswaardig  Engelstalig blog waarop hij schrijft over migratie, ontwikkeling en Noord-Afrika.. Eerder verscheen van De Haas op dit blog: The African invasion that didn't happen. Why and how?

Meer achtergrondinformatie, feiten en onderzoek over immigratie vindt u in de categorie immigratieMeer over hein de haas, immigratie, migratiespook, onderzoek, zin en onzin.

Delen:

Reageer
Reacties


Theodoor van Ypenburg - 15/11/2011 21:30

Bakker start blog om ergernis dat er te weinig brood wordt gegeten. Wiens brood men eet wiens woord men spreekt. Sorry, maar je overtuigt niet. Immigratie beleid werkt wel als het helder is: ons land is 20 keer te vol om duurzaam te kunnen zijn of ooit worden. Wie immigratie toelaat maakt ons onverantwoord afhankelijk van regimes die we steeds minder kunnen vertrouwen. Dat alleen is al genoeg om de immigratie op 0 te zetten. Daarbij hebben we massa's banen voor laag opgeleiden naar het verre oosten geexporteerd; waarom dan al die laag opgeleide lieden binnenlaten? We kunnen ze niks bieden behalve een uitkering. En in de crisis zal dat gelukkig ook aflopen. Zoek een andere baan, immigratie wetenschapper, nu het nog kan :-D

Caron - 14/11/2011 21:51

Graag volg ik deze berichten!