Migrantenorganisaties bevorderen integratie

In achtergronden op 29-10-2010 | 23:18

Politici en wetenschappers die vinden dat etnische groepsvorming de kloof tussen etnische minderheden en de Nederlandse samenleving alleen maar vergroten, zouden het onderzoek van António da Graça (1953, São Nicolau, Kaapverdië) moeten lezen. Da Graça, die onderzoek deed binnen de Kaapverdische gemeenschap, concludeert dat een actieve deelname van migranten in zelforganisaties de integratie niet belemmert maar juist bevordert. ‘Door actieve deelname in zelforganisaties worden competenties en vaardigheden ontwikkeld die van belang zijn voor de maatschappelijke participatie.’ Sterker nog, de bonding – activiteiten die de collectieve identiteit, solidariteit, samenwerking en interne homogeniteit versterken – zijn juist een voorwaarde voor integratie. ‘De interne binding is juist goed voor de integratie omdat daarmee sociaal kapitaal wordt ontwikkeld en vermeerderd.’

Met sociaal kapitaal bedoelt Da Graça het aantal leden en vrijwilligers binnen zelforganisaties, de aanwezige kennis, netwerken, ervaring en materiële hulpbronnen. Actieve vrijwilligers leren competenties en vaardigheden die van belang zijn voor de participatie in de Nederlandse samenleving. Ze leren bijvoorbeeld zich te mengen in openbare debatten en hun belangen te behartigen. Ze leren samenwerken met autochtone organisaties. Democratische normen en waarden gaan ze ook meer onderschrijven, is de conclusie van Da Graça.

Lees verder over het onderzoek van Da Graca op de website van wereldjournalisten

Meer over migrantenorganisaties:

de zin en onzin van migrantenorganisaties

 


Meer over allochtone vrijwilligersorganisaties, da graca, migrantenorganisaties, onderzoek, wereldjournalisten, zelforganisaties.

Delen:

Reacties


Faatje - 30/10/2010 12:50

Geef daarop eens een toelichting Robbert...

Robbert L. - 30/10/2010 12:45

Kaapverdiërs zijn dan ook geen moslims.
Dat is het verschil.