Migranten vragen minder snel hulp dan autochtonen

In achtergronden door Floris Meijer op 07-12-2010 | 17:54

Volgens het vandaag gepubliceerde rapport 'Naar Hollands gebruik' van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vragen migranten en hun kinderen minder snel hulp dan autochtonen. Zij maken weinig gebruik van voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg, opvoeding en onderwijs, terwijl zij aantoonbaar vaker kampen met ontwikkelings- en gezondheidsproblemen dan autochtonen. Schaamte en wantrouwen jegens hulpverleners lijken de voornaamste oorzaken.

Schaamte lijkt een van de voornaamste oorzaken te zijn voor het minder vragen van hulp. Verschillen in opleidingsniveau, gezinsvorm, de waarde van religie of culturele verschillen tussen autochtonen en allochtonen verklaren slechts gedeeltelijk het verschil in hulpvraag. Schaamte lijkt hierbij ook een belangrijke rol te spelen, aldus het rapport. Het zoeken van hulp is voor veel migrantenouders niet altijd eenvoudig. Daarnaast is wantrouwen ten aanzien van hulpverleners volgens het rapport ook een van de factoren.

Een van de voorbeelden uit het rapport is dat Surinaamse en Antilliaanse jongeren minder consequent anticonceptiemiddelen gebruiken, met alle gevolgen van dien. Tienerzwangerschappen komen onder deze groepen relatief vaak voor.

De SCP-publicatie verscheen op verzoek van ZonMw in het kader van de monitor Diversiteit in het jeugdbeleid.

Lees verder op de website van ZonMw.

Luister hier naar een gesprek met SCP-onderzoekster Angela van den Broek, een van de auteurs van het rapport.


Meer over Floris Meijer, hulpvraag, Migranten, onderzoek, SCP-rapport, ZonMW.

Delen: