Meeste Poolse immigranten gaan weer terug naar Polen

In achtergronden op 29-03-2011 | 17:07

Van de Poolse immigranten die in de jaren 2000–2009 naar Nederland kwamen, is bijna 60 procent weer vertrokken. Dat blijkt uit een artikel van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waarin de immigratie uit mediterrane landen in de jaren ’60 en ’70 vergeleken met de recente immigratiegolf uit Polen in het voorbije decennium.
Het onderzoek wijst uit dat van de Poolse immigranten die in de periode 2003–2009 naar Nederland kwamen, ruim de helft na maximaal zeven jaar weer is teruggekeerd. Van de eerste immigratiegolf tussen 1996 en 2002 was na zeven jaar slechts 35% naar Polen teruggekeerd. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de toenmalige gunstige economische situatie in Nederland, maar ook met het EU-lidmaatschap van Polen sinds mei 2004, waardoor het voor Polen eenvoudiger werd om tussen beide landen te reizen.


‘Van een nieuwe fase van gezinshereniging uit Midden- en Oost-Europese landen is (vooralsnog) geen sprake’, besluit het artikel.

Bron: de Standaard

Link: lees het artikel hier (pdf)

Meer artikelen over immigratie hier


Meer over immigratie, moe-landen, onderzoek, oost-europa, polen, remigratie.

Delen: