Meer Oosteuropeanen dan verwacht

In achtergronden op 22-08-2011 | 10:32

Begin 2011 waren er bijna 200 duizend Midden- en Oost-Europeanen in Nederland geregistreerd als inwoner of werknemer. Dit aantal is in de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld. Ruim twee op de drie Midden- en Oost-Europeanen zijn Polen. Dat lieten Elma Wobma en Rik van der Vliet weten in een artikel in het CBS-webmagazine.

De toename van het aantal migranten uit Midden- en Oost-Europese landen vooral Polen, is veel groter dan verwacht. Dat schrijven minister Henk Kamp en staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken in reactie op vragen van de tijdelijke onderzoekscommissie 'Lessen uit recente arbeidsmigratie' van de Tweede Kamer.

Op 1 januari 2011 stonden er volgens Wobma en Van der Vliet 117 duizend personen uit een van de Midden- en Oost-Europese EU-landen ingeschreven. Daarnaast waren er 81 duizend Midden- en Oost-Europese werknemers geregistreerd die niet bij een gemeente stonden ingeschreven.
In totaal waren er begin dit jaar dus bijna 200 duizend Midden- en Oost-Europeanen in Nederland geregistreerd als inwoner of werknemer. 

Van de ruim 136 duizend in Nederland geregistreerde Polen zijn er 66 duizend ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie, de rest van de  Poolse werknemers staat niet als inwoner ingeschreven. Bij de Bulgaren en Roemenen ligt de verhouding heel anders: 27 duizend staan bij een gemeente ingeschreven, en iets meer dan duizend zijn niet-ingeschreven werknemer.

Ruim twee op de drie in de GBA ingeschreven Polen, Bulgaren en Roemenen woonden op 1 januari 2010 korter dan vijf jaar in Nederland. Van de overige Midden- en Oost-Europeanen woonde bijna de helft langer dan vijf jaar hier. Dit betreft vooral Hongaren. Zie voor de bijbehorende grafieken het artikel in het CBS Webmagazine

Minister Kamp heeft laten weten dat arbeidsmigranten welkom zijn in Nederland zolang ze werken en in hun eigen bestaan kunnen voorzien, maar niet om een beroep op uitkeringen te doen of in de daklozenopvang te belanden. Daarom voert de minister sinds dit voorjaar een strenger beleid aan ten opzichte van Polen, Roemenen en Bulgaren.

Het beroep op de sociale zekerheid door Oost-Europeanen is volgens de minister beperkt, maar stijgt wel. Eind vorig jaar zaten 1070 mensen uit de nieuwe EU-lidstaten in de bijstand, tegen 460 in 2008. Daarnaast is het aantal WW-uitkeringen gestegen van 107 in 2007 naar 1527 eind 2010.
Midden- en Oost-Europeanen werken vooral in sectoren waar werkgevers moeilijk Nederlands personeel kunnen vinden, zoals de land- en tuinbouw, schoonmaak en bouw. 

Bron: Binnenlands Bestuur

Link:

Meer feiten over immigratie in de databank onderzoek integratie, zie hier

Meeste Poolse immigranten gaan weer terug naar Polen 
Minister Kamp wil werkloze Moe-landers uitzetten
MOE-landers: de Marokkanen van de jaren '10
Poolse gastarbeiders vestigen zich permanent in Nederland
 


Meer over bulgaren, immigratie, kamp, moe-landen, onderzoek, polen, roemenen.

Delen: