Massa-immigratie uit Arabische landen?

In achtergronden door Flip van Dyke op 14-11-2010 | 16:45

Arabieren zouden massaal naar Europa willen trekken om gebruik te maken van onze sociale voorzieningen en onze samenleving te islamiseren. Naieve Nederlanders hebben dat niet in de gaten. Dat vinden niet alleen de aanhangers van de Eurabië theorie van de Israëlische schrijfster Bat Ye'or, maar werd onlangs ook beweerd door David Pinto.

In hoeverre klopt dit beeld?
Flip van Dyke heeft de cijfers verzameld en geeft antwoord.

David Pinto is een bekende in Nederland op het gebied van integratie in Nederland. In een artikel in de Volkskrant van 23 oktober jl schreef hij o.a. over de integratie en dat is zeker lezenswaardig. Hij schrijft ook over de tsunami van islamisering en daarover o.a. het volgende:

Sinds enige tijd pendel ik als docent en onderzoeker tussen Israël en Nederland. Dat stelt mij in staat om op afstand de gebeurtenissen hier te bezien. Steevast spreekt men in Israël over Nederlanders als een naïef volk. In Israël gebruikt men hiervoor het Hebreeuwse woord fraaier; naïeveling. Die naïviteit betreft vooral de houding jegens moslims en Arabieren

(…)

Niet minder dan 38 procent van de Arabische bevolking is onder de 15 jaar, het hoogste percentage ter wereld. Het aantal inwoners in de Arabische landen zal toenemen van 280 miljoen naar 410 miljoen en mogelijk tot bijna 460 miljoen in 2020. En het rapport voegt daaraan toe dat meer dan de helft van de jonge Arabieren het liefst weg wil uit hun land. Reken maar dat Nederland zeer aanlokkelijk is.

(…)

Dit is wat Wilders en zijn PVV trachten te melden. Dit is ook het realistische beeld waarmee Wilders  anderhalf miljoen kiezers heeft bereikt.

Dat is voor mij iets nieuws. Wilders maakt constant gebruik van de methode om alle immigranten op een hoop te gooien. Totaal, buitenlanders, niet-westers, moslimlanden, alles veegt hij bij elkaar, maar een aparte categorie Arabische landen? 1) Op de site van de PVV vind ik daar niets over, maar ik heb toch wel het idee dat het daar uiteindelijk bij Wilders wel om gaat. Wilders is een aanhanger van de Eurabië theorie van de Israëlische  schrijfster  Bat Ye'or en dat lijkt toch wel heel erg op de opmerkingen die Pinto maakt. Ik heb al meerdere artikelen geschreven over de ‘massa-(im)migratie uit moslimlanden, zoals deze, maar het lijkt mij niettemin wel interessant om eens te kijken hoe het zit met de migratie uit Arabische landen.

Onderstaand figuur geeft de immigratie, emigratie en het migratiesaldo van 1996 t/m 2008 van deze herkomstgroep (1ste en 2de generatie).

 

Bron CBS Er zijn helaas nog geen gegevens over 2009.

T/M 2001 schommelde de immigratie rond de 15 duizend en de emigratie rond 5 duizend.  Na 2001 veranderd het plaatje drastisch: de immigratie daalt en de emigratie stijgt. Het saldo keldert naar beneden en is zelfs van 2003 t/m 2007 negatief. In 2008 zie je voor het eerst weer een positief saldo door toegenomen immigratie en afgenomen emigratie. De toegenomen immigratie wordt voor 80% veroorzaakt door Somaliërs  en Irakezen.  Vermoedelijk zal 2009 een iets hogere immigratie geven en 2010 een duidelijke daling (artikel).

De daling van de emigratie van de laatste jaren komt mogelijk door de daling van de immigratie in de jaren ervoor en de economische groei de laatste jaren.

De datum 1 januari 2002, ik heb het al eerder betoogd, is een belangrijk keerpunt in de immigratie door de wijziging van de wetgeving.  Tabel 32_1 geeft de verschillen tussen die twee periodes.

 

 

In de zes jaar t/m 2001 kwamen er 95.600 Arabieren naar Nederland en verlieten er 33.900 ons land.  Anders gezegd: op iedere 1.000 binnenkomers vertrokken er 355.

In de zeven jaar vanaf 2002 kwamen er 60,8 duizend en vertrokken er 69.700. Tegenover iedere 1.000 immigranten stonden 1.146 emigranten.

Dit zijn de cijfers van de immi- en emigratie en dat wil niet zeggen dat de bevolking is gekrompen want we hebben tenslotte ook nog een geboorteoverschot.

Conclusie:

Als je de cijfers ziet dan vraag ik mij af wie er dan naïef is. Naïef zijn voor mij die mensen die Israëlische/PVV propaganda voor waar aannemen.

Het mag dan wel zo zijn dat er veel mensen uit Arabische landen hierheen willen, maar de mogelijkheden zijn, anders dan dat de propaganda wil doen geloven, zeer beperkt anders is die lage immigratie niet te verklaren. Tussen willen en kunnen gaapt een enorme kloof. Als het doel is om ons te overheersen -Eurabië-, waarom vertrekken er dan mensen? Dat spreekt overigens ook tegen dat men hierheen komt vanwege de uitkeringen. Waarom vertrekt men dan?

Het beeld dat Wilders probeert te schetsen is helemaal niet zo realistisch. Integendeel. Het valt me tegen van iemand als Pinto dat hij in die goedkope propaganda trapt. Toch niet iets wat je zou verwachten van iemand die zich migratie-expert noemt. Pinto had eerst even een onderzoek moeten doen voordat hij dat soort stellingen poneert. Hij heeft blijkbaar voetstoots aangenomen dat het zo is. Ik ga er in ieder geval niet vanuit dat hij dit beweert uit kwader trouw zoals Wilders. 

1) Arabische staten volgens wikipedia:  Algerije, Bahrein, Djibouti, Egypte, Irak, Jemen, Jordanië, Katar, Koeweit, Libanon. Libië, Marokko, Mauritanië, Oman, Palestijnse gebieden, Saoedi-Arabië, Soedan, Somalië, Syrië, Verenigde Arabische Emiraten. De Palestijnse gebieden zitten niet apart in de cijfers van het CBS.

 

Flip van Dyke komt uit Amsterdam. Dit artikel is ook verschenen op zijn weblog Landgenoten of buitenlui en met zijn toestemming ook op Republiek Allochtonië geplaatst.

Naschrift: Jonanna Nouri -zie commentaar- heeft deze prima aanvulling gegeven. Deze infographic laat mooi de daling van het vruchtbaarheidscijfer zien, juist met name de laatste jaren. Pinto baseert zijn verhaal ook nog eens op verouderde gegevens. Waar je wel op moet letten bij de graph is dat Somalië de laatste jaren wegvalt. Ook Somaliërs in Nederland hebben een hoog vruchtbaarheidscijfers.

Lees van Flip ook:

Massamigratie uit moslimlanden? De cijfers
De aardverschuiving in migratieland.
De Massa-immigratie is de Schuld van Links. Toch? Deel II.
Immigratie blijft hot, maar is geen I-woord (meer) Deel II
PVV'er Sietse Fritsma schreef een boekje (deel 1)


Meer over david pinto, eurabie, flip van dyke, immigratie, islamisering, onderzoek, pvv.

Delen:

Reacties


Flip van Dyke - 16/11/2010 12:14

Is Soamlie een arabisch land? Ik moet eerlijk zeggen dat ik blind ben uitgegaan van de lijst van wiki.

Ook bij wiki vind ik bij Somaliers: 'De oorsprong van de Somaliërs is omstreden. Traditioneel gezien claimen veel Somaliërs dat ze afstammen van Arabische stammen. Historici, antropologen, archeologen en taalkundigen zijn het er echter over eens dat de moderne Somaliërs afstammelingen zijn van migranten uit het noordwesten, vanuit het Ethiopisch Hoogland, of dat de oorsprong van de Somaliërs meer in of nabij het huidige woongebied ligt.'
http://nl.wikipedia.org/wiki/Somali%C3%ABrs

Somalie is wel lid van de Arabische liga, maar de Unesco rekent Somalie er weer niet bij.

Na echter dit stuk over Somalie te hebben gelezen had ik beter kunnen kiezen voor óf de Arabische liga definitie of die van Unesco.

Ik zal vandaag of morgen nog op mijn website een toevoeging maken die van de grafiek en tabel.

Zie voor Somalië ook nog dit artikel:
http://www.vkblog.nl/bericht/310058
onder punt 2.
Leila Jaffar - 16/11/2010 10:31

Zijn de Somaliers nu ook Arabieren geworden?

Flip van Dyke - 14/11/2010 20:19

Redactie:

De volgende aanvulling is gemaakt bij het artikel:

Aanvulling 20:00. Jonanna Nouri -zie commentaar- heeft deze prima aanvulling gegeven. Deze infographic laat mooi de daling van het vruchtbaarheidscijfer zien, juist met name de laatste jaren. Pinto baseert zijn verhaal ook nog eens op verouderde gegevens.

Waar je wel op moet letten bij de graph is dat Somalië de laatste jaren wegvalt. Ook Somaliërs in Nederland hebben een hoog vruchtbaarheidscijfers.

<< links uiteraard op de website>>