Leers zet in op aanpak discriminatie in de horeca

In achtergronden op 18-04-2012 | 13:27

Minister van Integratie en Asiel Gerd Leers (CDA) wil discriminerende horecagelegenheden harder aanpakken. Dat zei hij gister in de Tweede Kamer in een reactie op Kamervragen hierover van Tofik Dibi (GroenLinks). Volgens Leers behoort het intrekken van de horecavergunning tot een van de mogelijke sancties op discriminatie. Ook discriminerende uitzendbureaus zullen moeten vrezen voor de strengere aanpak van de minister.

Tekst: Floris Meijer

Minister Leers wil ‘dubieus deurbeleid’ in de horeca, discotheken en andere uitgaansgelegenheden ‘gewoon hard aanpakken’, zo stelde hij in Spits vanmorgen. Volgens de Commissie Gelijke Behandeling komt discriminatie aan de deur bij uitgaansgelegenheden regelmatig voor.

Verlies vergunning
Binnenkort zal Leers met vertegenwoordigers van politie en gemeenten om de tafel gaan zitten om het onderwerp te bespreken. Leers sluit niet uit dat daarbij undercoveracties gebruikt zullen worden waarbij ‘mystery guests’ van bijvoorbeeld allochtone afkomst die controleren of er aan de deur wordt gediscrimineerd. Als horecaondernemers bepaalde groepen na waarschuwingen of boetes blijven weigeren, kan hun vergunning worden ingetrokken.

Ervaringsdeskundige
Leers deed zijn uitspraken dinsdag in de Tweede Kamer nadat Tofik Dibi (GroenLinks) daar vragen over stelde. Dibi is naar eigen zeggen ervaringsdeskundige: "Ik heb als student vaak genoeg buiten de deur moeten blijven. En mijn broertjes ook." Afgelopen maand oordeelde de Commissie Gelijke Behandeling dat een café uit Dordrecht zich schuldig maakte aan discriminatie op basis van afkomst.

Dibi stelde ook dat jongeren op een laagdrempelige manier (sms, FaceBook, Twitter) een klacht zouden moeten kunnen indienen als ze bij een uitgaansgelegenheid worden geweigerd. In Amsterdam loopt momenteel al een dergelijke pilot waarbij jongeren discriminatie in het uitgaansleven direct via sms kunnen melden. De gemeente heeft het antidiscriminatiebeleid zelfs aan het vergunningenstelsel gekoppeld.

Weinig meldingen
Gister verscheen ook een onderzoek ten aanzien van discriminatie in de regio Utrecht. Het onderzoek werd gedaan onder ruim 2700 jongeren. Uit dit onderzoek in het kader van het landelijk actieplan tegen polarisatie en radicalisering van het ministerie van Veiligheid en Justitie bleek dat een op de drie jongeren tussen 14 en 23 jaar wel eens te maken heeft gehad met discriminatie. Tegelijkertijd denkt de meerderheid van de ondervraagde jongeren dat hat melden van discriminatie bij een bevoegde instanties niet helpt, omdat de klacht niet serieus zou worden genomen.

Het regionaal college Utrecht, dat opdracht gaf voor het onderzoek, gaat de komende jaren investeren in de bestrijding van ongelijkwaardigheid. Ambtenaren in de gemeente Utrecht zullen per direct het goede voorbeeld geven door geen discriminerende termen meer te gebruiken. Zo wordt de afkorting 'azo' (allochtone zelforganisatie) in ambtelijke stukken vervangen door nieuwe terminologie.


Meer over allochtonen, discriminatie, Gerd Leers, jongeren, onderzoek, Tofik Dibi2.

Delen: