Jongeren met niet-westerse achtergrond niet vaker seksueel misbruikt dan autochtone jongeren

In achtergronden op 01-09-2015 | 08:02

Het seksueel misbruik van jongeren in Nederland met een niet-westerse achtergrond lig niet hoger dan het misbruik van autochtone jongeren. Dat blijkt uit het promotie-onderzoek dat Pinar Okur op woensdag 2 september verdedigt aan Tilburg University.

Met een beurs uit het NWO-programma Jeugd en Gezin en steun van Stichting Kinderpostzegels Nederland onderzocht Okur seksueel misbruik van Nederlandse jongeren met een niet-westerse of een autochtone achtergrond en de wijze waarop jongeren daarmee omgaan.

Er zijn signalen uit de maatschappij dat jongeren in Nederland met een niet-westerse etnische achtergrond een grotere kans lopen om slachtoffer te worden van seksueel misbruik dan autochtone leeftijdsgenoten. Tot nu toe was echter zeer weinig bekend over de aard en omvang van seksueel misbruik van deze jongeren en de manier waarop ze al dan niet hulp zoeken.

Promovenda Pinar Okur toont op grond van enquêtes onder 3.426 jongeren aan dat meer dan 40% (42,9%) van hen tenminste één vorm van seksueel misbruik heeft meegemaakt voor het achttiende levensjaar. Dit percentage omvat alle vormen van misbruik: zowel misbruik zonder als met lichamelijk contact. Er bleek echter geen verschil te bestaan tussen de Nederlandse respondenten en respondenten met een Antilliaanse, Surinaamse of Turkse achtergrond. Marokkaanse jongeren rapporteerden juist minder seksueel misbruik dan de Nederlandse groep.

Ook bleek dat er geen etnische verschillen zijn in de manier waarop jongeren hulp zoeken bij hulpverleners of bij familie en vrienden. Wel rapporteerden meer slachtoffers met een niet-westerse etnische achtergrond dan hun autochtone leeftijdsgenoten dat het misbruik niet ernstig genoeg was om hulp te zoeken. Deze reden heeft deels te maken met de percepties van niet-westerse etnische jongeren op wat seksueel misbruik inhoudt.

Okur concludeert dat er minder verschillen zijn dan verwacht tussen niet-westerse etnische en autochtone jongeren wat betreft de prevalentie van seksueel misbruik en hulpzoekgedrag erna.

Bron: Tilburg University

Zie ook:

Seksueel misbruik onder allochtonen moeilijk bespreekbaar

Seksuele vorming als wapen tegen seksueel misbruik onder allochtonen


 Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  


 


Meer over onderzoek, seksueel misbruik, tilburg university.

Delen: