"Inzet allochtone leerling bovenmatig beloond"

In achtergronden op 03-12-2010 | 21:40

Turkse en Marokkaanse leerlingen op het vmbo en de havo scoren significant hogere cijfers bij het schoolexamen dan bij de landelijke toetsing; hun eigen leraren zouden de inzet van deze leerlingen meer belonen dan de ijver van autochtone leerlingen. Hierdoor ontstaat er een opmerkelijk gat tussen de gemiddelde cijfers van het schoolexamen en die van het landelijk examen. Turkse leerlingen scoren zowel op het vmbo als op de havo gemiddeld 0,6 punt hoger bij de schoolexamens dan bij de landelijke toetsing. Bij Marokkanen is dit gat 0,4 punt.
Omdat de schoolexamens voor de helft meetellen voor het diploma, zou het wel eens zo kunnen zijn dat het uiteindelijke diploma een hoger prestatieniveau suggereert dan deze allochtone leerlingen eigenlijk hebben.

Dat blijkt uit onderzoek van het Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs (GION), dat 15.000 docenten en oud-leerlingen ondervroeg. Dat schrijft Elsevier naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf. Of er bij autochtone leerlingen ook een gat is, vermeldt het bericht niet.

Het GION concludeert dat middelbare scholen moeten waken voor etnisch puntenverschil tussen schoolexamens en centrale examens.

Bron: Elsevier

 


Meer over onderwijs, onderzoek, schoolprestaties allochtone leerlingen.

Delen:

Reacties


wes_holleman - 04/12/2010 22:56

De enige bron van het geciteerde Elsevierartikel is het Telegraafartikel 'Allochtone leerling overgewaardeerd' (3/12/2010). Dat is op zijn beurt gebaseerd op het artikel 'Eindexamenresultaten van allochtone leerlingen' (Examens, Tijdschrift voor de Toetspraktijk, dec.2010), hetwelk alleen voor abonnees toegankelijk is. Maar dat artikel zal ongetwijfeld zwaar leunen op het GION-rapport 'Meten met twee maten?' (dec.2007). De enige onomstotelijke uitkomst van dat rapport is dat er bij Turkse en Marokkaanse eindexamenkandidaten een grote discrepantie bestaat tussen de resultaten van het Centraal Schriftelijk (CSE) en het Schoolonderzoek (SO). De onderzoekers opperden de hypothese (maar niet meer dan een hypothese!) dat allochtone leerlingen gematst worden op het Schoolonderzoek. Maar er is ook een plausibele contra-hypothese: dat allochtone leerlingen op het Centraal Schriftelijk benadeeld worden doordat ze meer moeite hebben om onder tijdsdruk de (Nederlandstalige!) vragen en meerkeuzeantwoorden te begrijpen. Zodoende worden hun cijfers niet alleen bij het CSE-vak Nederlands maar ook bij de overige CSE-vakken gedrukt.

Dominik - 04/12/2010 22:20

Ik dacht altijd dat andersom het geval was?