Het rookgordijn van Gerd Leers

In achtergronden door Flip van Dyke op 03-10-2011 | 09:43

Tekst: Flip van Dyke

De Volkskrant dacht groot nieuws te hebben: het kabinet voldoet niet aan een de (belangrijke) voorwaarde van de PVV dat de immigratie van niet-westerse allochtonen in deze kabinetsperiode met de helft daalt. Maar uit de voorlopige begroting van minister Leers blijkt, aldus de krant, dat de instroom tot 2016 gelijk blijft, namelijk op 15.000 per jaar. Dat is alleen asiel.

De cijfers kloppen niet. En het ministerie van immigratie en asiel maakt het wel erg moeilijk om de instroom correct in kaart te brengen.

De Volkskrant schrijft: ,,Aan het einde van de kabinetsperiode zal het aantal niet-westerse migranten amper zijn verminderd. Dat blijkt uit de begroting van minister Leers (immigratie en asiel).’’ De krant lijkt hier in de PVV-frame te trappen. Immigranten zijn automatisch niet-westers. Dat klopt helemaal niet. Ongeveer 25 procent van de verleende verblijfsvergunningen gaat naar westerse immigranten, zoals Australiërs, Russen, Amerikanen.

,,Jaarlijks komen er 15.000 asielzoekers bij’’. Ook daar moet een kanttekening worden geplaatst. Die 15.000 heeft betrekking op de aanvragen van een verblijfsvergunning, zowel de eerste als volgende aanvragen (als de eerste is afgewezen). In 2010 bijvoorbeeld zijn uiteindelijk 8700 voorlopige verblijfsvergunningen uitgedeeld, blijkt uit cijfers van de IND. Het instroomaantal moet dus met ruim veertig procent naar beneden worden bijgesteld. Bovendien verlaten ook veel asielzoekers die hier –tijdelijk- mochten blijven ons land. De netto instroom is dus nog minder.

Nu kunnen we flauw doen tegen de Volkskrant, maar het wordt door het ministerie van immigratie en asiel ook niet makkelijk gemaakt. Het heeft er de schijn van dat het ministerie een rookgordijn opwerpt door een nieuwe manier van tellen toe te passen. Let op, de volgende passage is voor de die hard lezer die wil weten hoe het echt zit.

In de instroomcijfers zit ook de Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV). Wie van buiten de EU komt en langer dan drie maanden wil blijven, moet zo’n MVV voorafgaand aan het bezoek bij de Nederlandse vertegenwoordiging aanvragen. Uitgezonderd zijn landen als de VS, Japan en Zuid-Korea. Dikwijls wordt de MVV aangevraagd in het kader van gezinshereniging- en vorming. Vorig jaar werden 53.600 aangevraagd, maar een groot deel wordt afgewezen. Van de 33.000 voor gezinshereniging en –vorming bijvoorbeeld de helft. De komende jaren worden dat er volgens de begroting 11.000 aanvragen per jaar. Daarnaast is er de Verblijfsvergunning Regulair (VVR). Daarvan werden er in 2010 50.600 afgegeven. Dat worden er de komende jaren 27.200.

Zijn er dan toch enorme afnames van de instroom zoals de PVV dat wenst?

Nee, want het ministerie heeft iets nieuws bedacht. Vanaf 2012 is er een nieuwe regeling Toelating en Verblijf (TeV), waarin de voorgaande regelingen worden opgenomen. In de begroting wordt rekening gehouden met 42.400 toelatingen op basis van de TeV. De afname is dus niet zo groot als hier wordt voorgesteld. Er wordt gewoon een nieuwe procedurele poort geopend. En ondertussen moeten de media maar uit de cijferbrij zien te komen.


 

 

 

 

 

 

 

 

Generaal pardon

Tot slot nog even wat nuance over de effecten van het generaal pardon. In 2007 kwamen 30.000 illegalen hiervoor in aanmerking. Uiteindelijk verwacht het ministerie, aldus de toelichting op de begrotingscijfers, dat 21.500 een naturalisatieverzoek zullen indienen en dus zullen blijven. Tot nu toe blijkt uit documentatie van de IND dat 89 procent van deze verzoeken worden ingewilligd. Dus uiteindelijk leidt het generaal pardon tot circa 20.000 extra Nederlanders. De nationale ramp die Mark Rutte en Geert Wilders in 2007 voorspelden, is dus op zijn zachtst gezegd wel uitgebleven.

Flip van Dyke is een man van feiten en hij komt uit Amsterdam. Hij heeft een eigen weblog Landgenoten of buitenlui dat verplicht leesvoer is voor ieder die in feiten is geinteresseerd. Dit stuk, met medewerking van Dimitri Tokmetzis, verscheen eerder op zijn blog en op Sargasso en is met toestemming van Flip ook op Republiek Allochtonië geplaatst.

Link:

De begroting van Gerd Leers

Enkele eerdere blogs van Flip op Republiek Allochtonië:

Anders Breivik: de massa-immigratie en de babytsunami

De migratie uit niet-westerse landen ontleed

De aardverschuiving in migratieland en het ongelijk van Nyfer

Aantal asielverzoeken in 2010 gedaald

Opmerkelijke emigratiecijfers

Nog meer van feiten van Flip van Dyke op dit blog vind je hier

 


Meer over asiel, asielzoekers, flip van dyke, generaal pardon, gerd leers, immigratie, massa-immigratie, onderzoek.

Delen: