Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie

In achtergronden op 09-05-2011 | 17:42

De helft van de allochtone studenten die solliciteren naar een stageplaats denkt dat bedrijven selecteren op basis van afkomst. Twintig procent zegt ook zelf met discriminatie te zijn geconfronteerd. Dit blijkt uit de Landelijke Stage Enquête 2011 die werd gehouden door Stagemotor.nl, een online vacaturebank voor stages, onder 1700 respondenten.

Uit het onderzoek blijkt ook dat autochtone studenten aanzienlijk meer vertrouwen hebben in een eerlijk verloop van de sollicitatieprocedure. Ruim driekwart heeft niet het idee dat stagiairs worden geselecteerd op basis van afkomst en slechts 4% geeft aan, zelf ervaring met discriminatie te hebben.

De enquête bevestigt het beeld dat het, door discriminatie, voor allochtone jongeren moeilijker is om een stageplaats te vinden dan voor autochtone jongeren. Onderzoek heeft dit in het verleden ook bevestigd, hoewel de resultaten niet altijd eenduidig waren. Dit komt onder andere omdat het moeilijk blijkt te zijn discriminatie te scheiden van meer objectieve factoren die een rol spelen.

Het Bureau Discriminatiezaken (Hollands Midden en Haaglanden) krijgt nauwelijks klachten over discriminatie bij het zoeken naar stageplaatsen of tijdens het stagelopen: gemiddeld vier per jaar in de afgelopen vijf jaar. Bovendien ontvangt het Bureau Discriminatiezaken, naast aanhoudende signalen dat allochtone jongeren gediscrimineerd worden bij het zoeken naar stageplaatsen, ook signalen uit het maatschappelijk veld dat problemen die allochtone jongeren ondervinden bij het zoeken naar een stageplek eerder te maken hebben met houding, capaciteiten en tekortschietende begeleiding dan met discriminatie.

Bron: dit bericht is overgenomen van Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden


Meer over allochtonen, arbeidsmarkt, discriminatie, onderzoek, stages.

Delen: