Halsema: bestuur islamitisch lyceum, stap op!

In achtergronden door Roemer van Oordt op 08-03-2019 | 00:50

Volgens de AIVD en de NCTV staan de bijna 180 leerlingen van het Cornelius Haga Lyceum - sinds september 2017 de islamitische middelbare school in Amsterdam - onder invloed van mensen die jarenlang banden hadden met het 'Kaukasus Emiraat'. Deze extremistische beweging was onder meer verantwoordelijk voor de aanslag op de metro in Moskou in 2010. Het Amsterdamse college eist het aftreden van het bestuur.

Volgens de NCTV probeerden 'richtinggevende personen' de helft van het curriculum te wijden aan het salafisme en de leerlingen ook buiten de reguliere lestijden aan hun invloed te onderwerpen. Aalbersberg zegt ook signalen te hebben dat deze 'richting gevende personen’ zich omringen met ‘salafistische aanjagers’ (NCTV’s nieuwe term voor politieke salafisten).

Inspectie
Niet alleen de Veiligheidsdiensten maar ook de onderwijsinspectie luidt de noodklok richting kabinet en gemeente. Inspecteurs zouden eergisteren zo gehinderd zijn in hun werk, dat zij hun onderzoek moesten staken. Verder zou al eerder een godsdienstles bewust zijn gestopt toen de Onderwijsinspectie bijna op de stoep stond. Die inspectie loopt sinds oktober, maar het positieve conceptrapport werd nooit in definitieve vorm naar buiten gebracht, omdat de dienst 'verontrustende signalen had gekregen'. Het onderzoek gaat wel gewoon door en wordt naar verwachting in juni afgerond.

Maatregelen
Donderdagmiddag is het schoolbestuur op haar uitdrukkelijke verzoek bij burgemeester Halsema langs geweest om op alle bevindingen te reageren. Het bestuur van de school is door Halsema en onderwijswethouder Marjolein Moorman verzocht om samen met de ‘richting gevende personen’ per direct op te stappen. Zolang dat niet is gebeurd, bevriest de gemeente de financiering en doet het niets met verzoeken voor nieuwe huisvesting. Het Amsterdamse college stelt:

Door een parallelle samenleving te bevorderen en in strijd te handelen met de antiradicaliseringsstrategie van de overheid is een veilige en democratische vorming van Amsterdamse leerlingen aan het Cornelius Haga Lyceum niet gewaarborgd. 

Aan het NOS-journaal liet het schoolbestuur weten zich ‘niet te herkennen in het beeld dat wordt opgeroepen'. In een persbericht zeggen ze zich - zoals altijd - te distantiëren van 'iedere vorm van terrorisme of van idealen die daartoe aanjagen'. In hun optiek levert de NCTV geen enkel feit aan en gaan ze daarom verder niet in op de aantijgingen.

Timing en juridisch kader
De acties van de gemeente vallen toevallig of niet samen met de inschrijvingssluiting op 15 maart voor middelbare scholen in Amsterdam. De gemeente gaat alle ouders en leerlingen van de school een brief sturen om hen op de hoogte te brengen van de situatie en de maatregelen die de gemeente treft. Er wordt ook een telefoonnummer opengesteld. Halsema zegt dat er geen acuut gevaar uitgaat van de school, maar dat direct ingrijpen wel noodzakelijk en onvermijdelijk is, omdat de jonge leerlingen op de school structureel worden beïnvloed.

De juridische en bestuurlijke mogelijkheden van de gemeentelijke en landelijke overheid zijn overigens verder beperkt. De vrijheid van onderwijs is een groot goed en alleen als er niet aan de bekostigingsvoorwaarden wordt voldaan, kan er worden ingegrepen. Pas als een school langdurig het predicaat 'zeer zwak' krijgt, kan de minister ingrijpen. Van niets van dit alles is (nog) sprake.

Hoogleraar onderwijsrecht Paul Zoontjes onderkende dat probleem in 2016 al in Trouw: "De tijd lijkt mij rijp om na denken over de vraag of je wettelijke eisen moet stellen aan het gedrag van bestuurders. Nu lopen falende bestuurders andere bestuurders voor de voeten van wie je mag verwachten dat ze wel een goede school opzetten."

De gemeente erkent dat er voldoende ruimte moet zijn voor islamitische leerlingen om hun religeuze identiteit veilig te uiten en spreekt waardering uit voor het kwalitatief goede onderwijs van islamitische (basis)scholen, Gesprekken met schoolbesturen en 'de' islamitische gemeenschap zijn gaande. Dat er behoefte is in Amsterdam aan een islamitische middelbare school staat buiten kijf. De gemeente zegt daarbij nadrukkelijk geen principiële problemen te hebben met orthodoxie, wel met antidemocratisch onderwijs dat de beginselen van de rechtstaat ondermijnt en het aanlegt met extremistische groeperingen.

Al omstreden bij aanvang; ook in moslimkringen
Eind juli 2017 dwong de Raad van State staatssecretaris Sander Dekker (OC&W) om de bekostiging van een nieuwe Amsterdamse islamitische middelbare school van de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) te regelen. Die uitspraak stuitte op veel onbegrip, teleurstelling en frustratie bij lokale en landelijke bestuurders en politici. Er was immers al vanaf 2011 nul vertrouwen in de bestuurders van de SIO. De zaak escaleerde in augustus 2014 toen de secretaris van SIO, Haags gemeenteraadslid van de Partij van de Eenheid Abdoe Khoulani, op zijn Facebookpagina schreef : ‘Leve Isis en inshaa Allah op naar Bagdad om dat schorem aldaar aan te pakken’.

De Amsterdamse wethouder Simone Kukenheim (Onderwijs) zei daarover: 'Een bestuurder die dergelijke uitspraken doet, en een bestuur dat zich daarvan niet uitdrukkelijk distantieert, kan volgens het college geen verantwoordelijkheid dragen voor de leerlingen in onze stad.' Opvolger Moorman sprak vandaag in het NOS-Journaal over 'antidemocratisch onderwijs in een parallelle samenleving'.

Maar ook het gros van de islamitische basisscholen in de regio Amsterdam gaf al voor de opening in een gezamenlijke verklaring te kennen geen vertrouwen te hebben in het bestuur van SIO. Ze noemen de bestuurders in het NRC 'cowboys zonder oog voor het algemeen belang' en adviseren ouders niet hun kinderen bij het Cornelius Haga Lyceum in te schrijven. Dat advies zou de gemeente nu ook graag willen geven.
 

Zie ook:

Meer over het Cornelius Haga Lyceum:

Voor een uitgebreide analyse over de geschiedenis van het islamitisch (middelbaar) onderwijs in Nederland, zie: Ewoud Butter & Roemer van Oordt, 'Zuilen in de Polder? Een verkenning van de institutionalisering van de islam in Nederland', New Brave Books/Amsterdam, 2018, 465 pp.

 

Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? We kunnen uw steun goed gebruiken. U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)

 

Delen:

Reacties


Egbert - 16/03/2019 20:35

Kan iemand nou eens aanwijzen wat het probleem is? Zelfs de burgemeester laat het afweten. (En trouwens, Amsterdam, dat "salafisme" gedreig is een paar weken geleden al doorgespoeld door de Tilburgse universiteit: een bs-promotie).

Welke grondwetsartikelen is de burgemeester aan het mishandelen hier? Ik zou zeggen, om te beginnen, 1, 7 en 20.