Grote verschillen tussen allochtone en autochtone deelnemers stemwijzer STANN

In achtergronden op 01-06-2010 | 07:46

Meer dan twintigduizend potentiële kiezers hebben het Stem Advies Nieuwe Nederlanders ingevuld, waarvan vijftienduizend in het eerste weekend. STANN de stemwijzer die inzoomt op de voor ‘Nieuwe Nederlanders’ belangrijke thema’s, blijkt even vaak door autochtonen als allochtonen ingevuld te worden.

De resultaten van het Stem Advies Nieuwe Nederlanders (www.stemadvies.info) levert opvallende conclusies op. Zo blijkt dat bijna de helft van de autochtone deelnemers vindt dat een dubbele nationaliteit schadelijk is voor de integratie van allochtonen. De nieuwe Nederlanders zijn het daar zelf totaal niet mee eens, 71 % vulde in dat het hebben van een dubbel paspoort de integratie totaal niet tegenwerkt.

Islam en democratie
De mening van de autochtone respondenten en islamitische deelnemers aan STANN lopen bij meerdere stellingen sterk uiteen. Een van de meest omstreden stellingen blijkt de volgende te zijn: “ Islam past niet binnen een democratische rechtsstaat.” 68% van de Turken en Marokkanen zijn het hier totaal mee oneens, terwijl bijna de helft van de Nederlandse deelnemers aangeeft dat ze inderdaad vinden dat islam en democratie niet verenigbaar zijn.

Geen nieuwe moskeeën erbij
Op de stelling: “Vrijheid van religie betekent ook dat er nieuwe moskeeën bijgebouwd mogen worden’ reageerden de deelnemers wisselend. Van de islamitische deelnemers was ruim 74% het hier mee eens. De Nederlanders zijn hierover verdeeld: 49% is het er ook mee eens, maar evengoed ziet 40 % liever niet dat er nog nieuwe moskeeën bijgebouwd worden.

hoofddoek
Op de omstreden vraag of vrouwen in overheidsdienst een hoofddoek mogen dragen, antwoordde 58% van de Nederlanders dit liever niet te willen, terwijl 62% van de Nieuwe Nederlanders vindt dat dit moet kunnen.

PvdA valt buiten de top 3
De populairste partijen onder de niet-westerse respondenten blijkt: Nederlandse Moslimpartij, GroenLinks en SP. PvdA valt vanwege de aangescherpte migratie standpunten buiten de top 3.

Onder de Nederlandse deelnemers scoren de rechtse en centrumpartijen het hoogst. Met op nummer 1 de PVV (69,7 procent kreeg deze partij als stemadvies), daarna volgt VVD en op de derde plaats eindigt het CDA.

Bron: Maroc.NL

Link:

STANN vindt u hier: www.stemadvies.info


Meer over #tk2010, maroc.nl, onderzoek, STANN, verkiezingen.

Delen: