Grote impact van aanslag op moskee in Quebec

In achtergronden door Roemer van Oordt op 31-01-2017 | 09:44

Door Roemer van Oordt

Een aanslag op een moskee door een student met rechts-extremistische ideeën tijdens het avondgebed in de Canadese stad Quebec kostte zes mensenlevens. Acht anderen raakten (zwaar) gewond. Dit tragische incident staat niet op zich; vorig jaar werd er al een varkenskop voor de deur gevonden. Agressie en geweld tegen islamitische gebedshuizen is internationaal wijd verspreid, maar krijgt niet overal evenveel aandacht. Ook in Nederland zijn islamitische instituties regelmatig doelwit. Vier grote moskeeën kondigden als reactie op de terreurdaad in Canada eigen maatregelen aan om hun veiligheid op te schroeven.

Het gaat om de Blauwe moskee in Amsterdam, moskee Essalam in Rotterdam, moskee Omar al Farouq in Utrecht en moskee Assoennah in Den Haag. Zij besloten gisteren om voorlopig tijdens het gebed de deuren van hun moskeeën te sluiten. Een naar eigen zeggen ‘rigoureuze maatregel’ omdat een moskee een open gebouw is dat door iedereen op elk moment van de dag betreden moet kunnen worden. 
In een reactie aan Republiek Allochtonië laat woordvoerder Khalil Aitblal weten:

"Dit soort verschrikkelijke aanslagen hakken er bij de moskeegemeenschappen hard in. We moeten de zorgen en de klachten die er over de veiligheid zijn serieus nemen, maar aan de andere kant vooral geen angst inboezemen. Gelet op de vele incidenten van de laatste tijd, waaronder de aanslag met een molotov cocktail tegen een moskee in Enschede, hebben we alles tegen elkaar afgewogen en toch besloten een verscherpt deurbeleid in te stellen.”

De moskeeën willen hiermee een signaal aan de overheid de geven. De Blauwe moskee heeft gisteren zelf camera’s opgehangen om het toezicht op te krikken. Het lijkt gezien de forse lijst met incidenten in Nederland waar moslimhaat het motief was niet langer de vraag of, maar wanneer en op welke manier de volgende islamitische institutie het doelwit wordt. Said Bouharrou, woordvoerder van de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN):

”Wij maken ons ernstige zorgen over de veiligheid van moskeeën in Nederland en wij roepen de moskeeën op meer waakzaam te zijn richting de verkiezingen. Meer preventieve veiligheidsmaatregelen zijn de aankomende maanden gewenst."

Bouharrou legt daarmee impliciet een link naar het politieke klimaat en anti-moslim sentimenten in de samenleving. Islamoloog Anne Dijk betrekt in de Limburger de massale verontwaardiging over internationale gebeurtenissen zoals het inreisverbod in de VS en de aanslag in Canada expliciet op de situatie hier: Dijk:

“Toch valt het me op dat er nu zoveel aandacht is voor dingen die verder weg gebeuren, terwijl mensen tijdens een debat in De Balie in Amsterdam vorige week wel een paar stappen verder gingen. Daar was sprake van 'openlijk filosoferen over deportatie van moslims uit Europa' en hoe dit 'juridisch 'recht te breien valt'. Trump heeft het in Amerika nu nog maar over tegenhouden. In Nederland is de radicalisering al veel langer aan de gang en lijken we er bijna immuun voor geworden."


Oplossingen?

Na de aanslag op een moskee in Enschede, die uiteindelijk door de rechter werd bestempeld als terreurdaad en leidde tot veroordeling van de daders, is er op meer structurele basis overleg tussen de NCTV en een aantal islamitische (koepel)organisaties. Dat heeft onder meer geleid tot een binnenkort te presenteren convenant, waarin concrete tips staan voor moskeebezoekers om zich veiliger te voelen.

Ook werd na ‘Enschede’ veelvuldig verwezen naar de beveiliging die joodse instituties na lang (politiek) getouwtrek sinds 2014 in Nederland krijgen. De NCTV laat overigens weten dat van een directe dreiging nog geen sprake is, maar dat politie en gemeenten intensief contact met moskeeën onderhouden om de situatie lokaal te monitoren. Op dit moment ziet de NCTV geen reden extra algemene veiligheidsmaatregelen te nemen.

Verder blijft het belangrijk om meer zicht te krijgen op de aard, de omvang, de achtergronden en motieven van agressie en geweld tegen islamitische instituties. (Vergelijkend) onderzoek is daarbij afhankelijk van meldingen en goede registratie. Ondanks langzame vorderingen, valt daar nog veel te winnen.

Om een stap vooruit te kunnen zetten zijn openheid en vertrouwen belangrijke voorwaarden. In een gesprek met Republiek Allochtonië zegt Driss El Boujoufi van de Unie van Marokkaanse Moslimorganisaties in Nederland (UMMON):

“Natuurlijk maken wij ons zorgen. Maar wij zien dat de overheid alert is en veel positieve dingen in gang zet. Daar hebben wij vertrouwen in. Niet alleen in de overheid, maar ook in de samenleving . De buren van onze moskee - moslims en niet-moslims - leven mee en zijn waakzaam. Als ze iets vreemds zien of horen laten ze mij dat vaak weten. Soms bellen ze me; ik woon 5 kilometer verderop. Maar laten we wel zijn, tegen dit soort aanslagen valt helaas door niemand iets te doen. We moeten voorkomen dat angst de overhand krijgt en vooral blijven bouwen aan het onderlinge vertrouwen en investeren in structureel contact "

In dat perspectief verdient de warme en inclusieve toon van de Canadese autoriteiten in reactie op de aanslag richting de moslimgemeenschap navolging in Europa.

Roemer van Oordt is redacteur van Republiek Allochtonië en doet onder meer (actie)onderzoek naar processen van discriminatie/uitsluiting en radicalisering en de institutionalisering van de islam in Nederland. Meer van Roemer op dit blog: hier


Lees ook: Staan alle moskeeën al op de stoep om de hand op te houden?


Meer over moslimhaat op dit blog: hier

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.

 

Republiek Allochtonië wordt op vrijwillige basis onderhouden. Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook! 


Meer over aanslag, achtergrond, canada, moskee, moslimhaat, quebec, roemer van oordt.

Delen:

Reacties


Edgar van Lokven - 31/01/2017 18:12

Gelijk islamitische organisaties en burgers in Nederland steeds hun afschuw uitspreken over en hun medeleven betuigen naar aanleiding van door extremisten gepleegde aanslagen in het buitenland op onschuldige mensen, zo zouden organisaties en burgers in Nederland dat ook moeten doen wanneer moslims het slachtoffer zijn van een terreurdaad zoals in Canada. Dat getuigt van burgerschap, fatsoen en solidariteit. Het is onverteerbaar om te vernemen dat nu in Nederland moskeeen zich menen te moeten beveiligen uit angst voor terreur. Deze reactie van mij op het artikel van Roemer van Oordt is bedoeld als uiting van solidariteit en hopelijk krijgt een goed voorbeeld navolging.