Gemeenten met veel Marokkanen presenteren cijfers

In achtergronden op 27-09-2010 | 08:15

Gemeenten met veel Marokkaanse Nederlanders hebben voor het eerst cijfers verstrekt over schooluitval, misdaad en werkloosheid onder Marokkaanse jongeren tussen 12 en 24 jaar. Het gaat om de 22 gemeenten met de meeste Marokkanen. In deze gemeenten komen Marokkaanse jongeren twee keer zo vaak als andere leeftijdsgenoten in aanraking met de politie. Van de groep heeft 40 procent een strafblad, van alle jongeren is dat 18,5 procent. Marokkaanse Nederlanders zijn vier keer zo vaak betrokken bij diefstal en drie keer zo vaak bij geweld en drugsdelicten. Verkeersdelicten komen onder deze groep weinig voor.

Het onderzoek van de Erasmus Universiteit werd gedaan in opdracht van het Samenwerkingsverband Aanpak Marokkaans-Nederlandse Risicojongeren. In 2009 werd dit samenwerkingsverband opgericht na de ondertekening van een intentieverklaring door de ministers Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie), Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Hirsch Ballin (Justitie) en Rouvoet (Jeugd en Gezin), evenals de burgemeesters van 22 'probleemgemeenten' en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het voornaamste doel was het in kaart brengen van problemen met Marokkaans-Nederlandse jongeren en het ontwikkelen van praktische oplossingen hiervoor.

In de betrokken gemeenten wonen 3,8 miljoen inwoners, waarvan 5,7 procent (219.000) van Marokkaanse herkomst is.* Het lijkt erop dat de situatie rond de Marokkaans-Nederlandse probleemjeugd waar de grote steden al jaren mee kampen zich verplaatst naar kleinere gemeenten.

Per gemeente zijn er verschillen. In Maassluis, Leiden en Gorinchem is voor Marokkaans-Nederlandse jongeren geen sprake van voortijdig schoolverlaten. In Zeist, Ede en Den Bosch is het aandeel voortijdige schoolverlaters twee keer zo groot onder de totale groep jongeren. Volgens de onderzoekers zit er wel verbetering in de schoolgang van Marokkaanse Nederlanders.

De gemeenten willen samen de problemen aanpakken en ervaringen uit te wisselen. Vanaf nu komt er jaarlijks een monitor om te kijken of er resultaten zijn geboekt.

* De 22 probleemgemeenten betreffen in alfabetische volgorde: Amersfoort, Amsterdam, Culemborg, Den Haag, Ede, Eindhoven, Gorinchem, Gouda, Helmond, Leiden, Lelystad, Maassluis, Nijmegen, Oosterhout, Roosendaal, Rotterdam, Schiedam, 's-Hertogenbosch, Tilburg, Utrecht, Veenendaal en Zeist.

Bron: NOS

Link: het rapport is hier (pdf) te lezen

Meer artikelen over Marokkaanse jongeren hier

Meer criminaliteit en overlast hier


Meer over criminaliteit, marokkaanse jongeren, marokkanengemeenten, onderzoek, schooluitval.

Delen: