Geen verband tussen aantal allochtonen en criminaliteit in gemeente

In achtergronden op 06-12-2010 | 22:26

Niet het aantal allochtonen bepaalt de mate van criminaliteit in een gemeente, wel het aantal mensen dat werkloos is. Dat blijkt uit een studie van criminologen van de Universiteit Gent en politicologen van de Universiteit van Leuven die binnenkort in het British Journal of Criminology wordt gepubliceerd.

De conclusies sluiten niet aan bij een eerdere studie van Marion van San, die in 2000 stelde dat de criminaliteit onder allochtone jongeren hoger lag dan bij anderen. Volgens politicoloog Marc Hooghe van de Leuvense universiteit hield van San geen rekening met sociaal-economische factoren.

‘We hebben alle mogelijke factoren bekeken, en het verband tussen criminaliteit en werkloosheid bleek het sterkst', zegt Marc Hooghe, politicoloog aan de Leuvense universiteit.
‘In onze studie zochten we ook naar een verband tussen vreemdelingen en criminaliteit, maar we hebben er geen gevonden. We hebben per gemeente het aandeel niet-Europese inwoners onderzocht, het aandeel Turken, Marokkanen... Het waren geen bepalende factoren. Van allochtonen met de Belgische nationaliteit hebben we geen cijfers, maar we weten dat dit aandeel overeenkomt met het aandeel inwoners met een vreemde nationaliteit per gemeente. Onze conclusie gaat dus ook op voor allochtonen.'

Een verdere analyse van het verband tussen werkloosheid en criminaliteit hebben de onderzoekers nog niet gemaakt. ‘Vermoedelijk heeft het met sociale cohesie te maken', zegt Marc Hooghe. ‘In een gemeente waar de werkloosheid hoog is, is er meer armoede, heerst er meer doelloosheid. De sociale samenhang is er daardoor minder groot.' Lees verder in De Standaard

Meer over criminaliteit in deze categorie


Meer over allochtonen, criminaliteit, jongeren, onderzoek, werkloosheid.

Delen: