Extra aandacht voor beveiliging moskeeën

In achtergronden door Ewoud Butter op 04-02-2017 | 21:12

Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), Dick Schoof, is het aantal incidenten bij moskeeën het afgelopen jaar toegenomen. Op lokaal niveau worden extra preventieve maatregelen genomen. Vrijdag werd ook een Handreiking Veilige Moskee gepresenteerd. De handreiking bevat aanknopingspunten voor moskeeën, gemeenten en de politie om de veiligheid van moskeeën verder te verbeteren.

Moslims maken zich, ook met de verkiezingen in zicht, zorgen over de toenemende moslimhaat. In Rotterdam en Amsterdam zijn bewoners in actie gekomen om moslims een hart onder de riem te steken.

Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Dick Schoof is er sprake van een toename van het aantal incidenten. Het afgelopen jaar waren er volgens hem tientallen incidenten bij islamitische gebedshuizen. De daders lijken vooral uit rechts-extremistische hoek te komen. 

Schoof liet dat vrijdag weten na overleg met koepelorganisaties naar aanleiding van de aanslag in een moskee in het Canadese Quebec. Aanwezig bij het overleg waren vertegenwoordigers van het Contactorgaan Moslim en Overheid (CMO); de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN); de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR); het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN); de Turks-Islamitische Culturele Federatie (TICF). Ook de ministers Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en Stef Blok (Veiligheid en Justitie) namen deel aan het gesprek.

Handreiking Veilige Moskee

Tijdens het overleg werd ook de Handreiking Veilige Moskee vastgesteld met aanknopingspunten voor moskeeën, gemeenten en de politie om de veiligheid van moskeeën verder te verbeteren. De handreiking is hier (pdf) te lezen. 

Zorgen

De zorgen over de veiligheid zijn, zeker na de aanlsag in Quebec, groot binnen de moslimgemeenschap. Niet zonder reden. Bij discriminatievoorzieningen en de politie neemt het aantal meldingen van moslimdiscriminatie de laatste jaren toe, er is volgens onderzoeker Van der Valk sprake van een toename van het aantal incidenten rond moskeeen (zie ook onze lijst), het belangrijkste agendapunt van de grootste partij in de peilingen (PVV) is het inperken van elementaire rechten van moslims en in debatcentra wordt zonder weerwoord gekeuveld over de deportatie van moslims.

In de woorden van islamologe Anne Dijk vandaag in Trouw (blendle):

"Lang dacht ik: het zal zo'n vaart niet lopen met de moslimhaat. Ik kon niet geloven dat het mainstream zou worden. Maar nu Trump aan de macht is en de PVV alsmaar groter wordt in de peilingen, wordt het wel heel concreet. Het gaat nu over van woorden naar daden. Vorige week werd in debatcentrum De Balie openlijk door academici over 'oplossingen' gefilosofeerd. Was het eerst nog: 'de islam is slecht', of 'de Koran moet weg', nu gaat het over het verminderen van het aantal moslims. Ging het eerst om de ideologie, nu gaat het om de mensen. Die ontwikkeling zie ik ook in de bedreigingen die ik krijg. Eerst moest ik bevrijd worden van mijn achterlijke geloof, nu wordt er in fascistische termen over uitroeiing gesproken. Je kunt denken: het zijn maar tweets, maar het is heel zwaar om dat soort dingen te lezen."

Solidariteit

Na de aanslag in Quebec besloten vier grote moskeeën in de Randstad, waaronder de Essalammoskee in Rotterdam en de Blauwe Moskee in Amsterdam, de deuren te sluiten tijdens het gezamenlijke gebed.

In zowel Amsterdam als Rotterdam toonden burgers en maatschappelijke organisaties zich vrijdag solidair

In de havenstad waakten mensen tijdens het middaggebed in de Essalammoskee . Ze vormden een menselijke keten rondom het gebedshuis.

In Amsterdam toonden verschillende burgers zich solidair tijdens een bijeenkomst bij de Blauwe Moskee.  Het was een initiatief van het Veiligheidspact tegen Discriminatie. In dit pact verdedigen moslims, joden, christenen, humanisten, LHBT’s en Afro-Nederlanders  elkaar tegen fysiek en verbaal geweld. Wanneer de situatie erom vraagt komen ze bij elkaar en komen ze publiekelijk voor elkaars rechten op. 'We zijn hier om onze steun te betuigen en om aandacht te vragen voor islamofobie in Nederland', zei Roemer van Oordt, een van de organisatoren en tevens redacteur van Republiek Allochtonië tegen de Volkskrant.  En tegen het Parool zei hij:  Zo kun je laten zien dat je voor elkaar staat als je wordt aangevallen, want je blijft gewoon van elkaar af."


Meer over het Veiligheidspact op dit blog hier of ga naar hun Facebook-pagina


Oproep

Sinds 2010 houd ik op Republiek Allochtonië een lijst bij met incidenten rond moskeeen. De laatste versie van deze lijst is gemaakt in september vorig jaar. Zie hier

Binnenkort willen we de lijst graag updaten. Daarom een oproep aan u lezer correcties en aanvullingen op deze lijst te mailen aan info@republiekallochtonie.nl

Bij voorbaat dank. 


Ewoud Butter is hoofdredacteur van Republiek Allochtonië


Meer over moslimhaat op dit blog hier. 


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.


Republiek Allochtonië wordt op vrijwillige basis onderhouden. Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!


 


Meer over achtergrond, ewoud butter, moskee, moskeeen, moslimhaat, veiligheidspact.

Delen: