Emigratie wordt onderschat, immigratie overschat

In achtergronden op 07-12-2011 | 22:20

‘Discussies over migratie gaan vooral over de instroom van probleemgroepen. Dat er ondertussen ook grote groepen het land verlaten, blijft onopgemerkt. Dit terwijl de economische gevolgen van uitstroom groot kunnen zijn.’ Dat stelt demograaf Joop de Beer in een persbericht van de Rijksuniversiteit Groningen waar De Beer op 15 december 2011 aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen promoveert.

Migratiecijfers zijn doorgaans gebaseerd op de gegevens die gemeenten hebben over hun inwoners. Dat deze gegevens niet volledig betrouwbaar zijn, komt doordat niet iedereen die naar het buitenland vertrekt dit bij de gemeente meldt. Wie vertrekt, heeft er vaak geen belang bij dit te melden; wie ergens aankomt, heeft dat vaak wel – bijvoorbeeld om in aanmerking te komen voor een woning of een uitkering.

In zijn promotieonderzoek presenteert Joop de Beer een nieuwe rekenmethode. Deze methode, die internationale emigratie- en immigratiecijfers met elkaar vergelijkt, laat zien dat de werkelijke emigratiecijfers in 19 Europese landen anderhalf keer zo hoog zijn als de officiële, gepubliceerde emigratiecijfers.

Problemen immigratie overschat
De Nederlandse bevolkingsregistratie staat op een relatief hoog niveau, en toch raken er in ons land jaarlijks enkele tienduizenden mensen ‘zoek’. ‘Beleidsmakers focussen op instroom,’ zo verklaart De Beer de tekortkomingen in de statistieken. ‘Vooral probleemgroepen krijgen veel aandacht, veel andere groepen ontsnappen aan de aandacht.’ Dat grote aantallen Oost-Europese arbeidskrachten Nederland binnenkomen, komt volop in de aandacht. Dat velen van hen het land binnen een paar jaar weer verlaten, blijft onopgemerkt. De Beer: ‘Mijn onderzoek laat zien dat de immigratieproblematiek wordt overschat, terwijl het probleem van de krimpende beroepsbevolking wordt onderschat. Als grote groepen Engelsen, Duitsers en Ieren Nederland verlaten, moeten we daar zicht op hebben, want dat kan grote gevolgen hebben voor onze economie.’
Meer werken: minder kinderen?

Lees verder bij de Rijksuniversiteit Groningen

Lees ook van Joop de Beer op Republiek Allochtonie

Kan de immigratie vna niet-westerse allochtonen worden gehalveerd?

Meer over immigratie hier

 


Meer over emigratie, immigratie, joop de beer, migratie, migratiesaldo, onderzoek.

Delen:

Reacties


zilvervis - 08/12/2011 11:32

Wist je dat voor 1965 de grootste groep immigranten eeuwenlang: de Duitsers waren?
Hierover is een boek geschreven, over hoe Nederlanders hen ook voor WO II al uitmaakten voor 'moffen' 'Duitse poepen' etcetera, en over hun reactie op de Nederlandse gewoonten. Ik interviewde de auteur en herpubliceerde dit interview vandaag op mijn blog: http://zilvervis.net/2011/12/08/duitse-immigranten-in-utrecht/