Een op acht jonge Turken en Marokkanen geen moslim

In achtergronden op 17-03-2010 | 17:51

Twaalf procent van de tweede generatie Turken en Marokkanen zegt geen moslim te zijn, tegenover vijf procent van de eerste generatie. Hoogopgeleide Turken en Marokkanen doen echter meer met hun geloof dan laagopgeleiden, terwijl dat bij de eerste generatie juist andersom is.

Dat blijkt uit een studie van drie Nederlandse onderzoekers die deze maand in het Britse tijdschrift ‘Ethnic and Racial Studies’ wordt gepubliceerd. De wetenschappers van de Universiteit Utrecht maakten gebruik van bijna tweeduizend vragenlijsten.

Het religieuze gedrag van de tweede generatie is duidelijk minder sterk. Ook bidden in Nederland geboren allochtonen minder vaak. Het overgrote deel van de tweede generatie geeft wel aan nog altijd moslim te zijn, maar de jongeren identificeren zich meer met Nederland dan hun ouders. Dit komt volgens de onderzoekers door het onderwijs en het opgroeien in het seculiere Nederland. Hiermee is de aanname bevestigd dat assimilatie zich over generaties ontwikkelt.

De onderzoekers gaan nader onderzoek doen om te verklaren waarom hoogopgeleide Turken en Marokkanen van de tweede generatie hun geloof actiever praktizeren dan laagopgeleiden.

Bron: Maroc.NL


Meer over islam, islamdebat, jongeren, onderzoek, religie, secularisering.

Delen: