Discriminatie kan leiden tot depressie

In achtergronden op 18-07-2011 | 08:20

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat discriminatie op basis van etnische afkomst een negatieve invloed heeft op de gezondheid.
Studies uit Engeland en de Verenigde Staten laten zien dat discriminatie samenhangt met een slechter ervaren gezondheid, gebruik van verdovende middelen, hoge bloeddruk en een minder goede psychische gezondheid.

Uit onderzoek in opdracht van de GGD Amsterdam en het Academisch Medisch Centrum onder 15- tot 24-jarige Turkse en Marokkaanse jongeren uit Amsterdam blijkt dat allochtone jongeren die zich gediscrimineerd voelen, vaak depressieve symptomen vertonen. Zowel Turken als Marokkanen ervaren meer discriminatie als groep dan als persoon.

Volgens het onderzoek is er een duidelijk verband tussen de mate waarin Turkse en Marokkaanse jongeren discriminatie ervaren en de mate waarin zij depressieve symptomen vertonen.

De onderzoekers merken wel op dat niet zonder meer gesteld kan worden dat discriminatie tot depressiviteit leidt.
Het is namelijk ook goed mogelijk dat personen die depressief zijn zich vaker gediscrimineerd voelen.

De onderzoekers adviseren kwetsbare jongeren weerbaar te maken tegen bepaalde vormen van discriminatie.

In Nederland heeft 55 procent van de volwassen Marokkaanse en 48 procent van de Turkse Nederlanders te maken (gehad) met discriminatie.

Bron: Pharos

LInk:

Verband discriminatie en depressie (pdf)

Meer onderzoek naar discriminatie hier

 


Meer over depressie, discriminatie, gezondheid, jongeren, onderzoek, zorg.

Delen: