De jaarcijfers extremisme van Europol en de AIVD

In achtergronden op 23-04-2011 | 09:22

Volgens Europol vonden er in 2010 in de EU in totaal 249 terreuraanslagen plaats, waarbij zeven mensen omkwamen en tientallen anderen gewond raakten. Het merendeel (160) van de aanslagen werd gepleegd door separatisten, gevolgd door links extremisten (45). Drie van de 249 aanslagen werden toegeschreven aan islamistische terroristische groeperingen. Extreemrechts kende een rustig jaartje en pleegde geen enkele aanslag.

In Nederland werd geen aanslag gepleegd. Wel zijn volgens Europol het afgelopen jaar in Nederland 38 mensen opgepakt in verband met terrorisme. Het betrof 19 personen die verdacht werden van moslim-extremisme en 19 personen die verbonden zijn aan separatistische bewegingen.

Deze cijfers zijn niet terug te vinden in het jaarverslag dat de AIVD vorige week het licht liet zien. De AIVD liet hierin weten dat de dreiging van jihadistisch-terroristische groepen tegen Europa in 2010 is toegenomen en dat het dierenactivisme is afgenomen.

Jihadisten
De dreiging van jihadistisch-terroristische groepen tegen Europa is volgens de AIVD vooral afkomstig uit het Afghaans-Pakistaanse grensgebied. Hoewel de dreiging ook gericht is tegen Nederland, is die dreiging minder groot dan in enkele omringende Europese landen.

Internet
‘Jihadistisch internet’ speelt volgens de AIVD een grote rol in de dreiging. “Deze rol bestaat niet alleen uit de verspreiding van jihadistische propaganda, maar ook uit netwerkvorming en rekrutering van strijders, facilitering van jihadgang en aanslagplanning. (..) Internet stelt jihadisten in het Westen enerzijds en in de strijdgebieden anderzijds in staat om steeds intensievere samenwerkingsverbanden met elkaar aan te gaan”, stelt de AIVD.

Nederland
Volgens de veiligheidsdienst is de dreiging die uitgaat van lokale Nderlandse jihadistische netwerken al lange tijd onveranderd laag. De dienst verklaart dit niet alleen uit een gebrek aan leiderschap en samenhang in de lokale jihadistische groepen, maar ook uit de groeiende weerstand binnen de moslimgemeenschappen tegen jihadisme. Uit Nederland afkomstige jihadisten zijn ook eerder op het buitenland gericht dan op Nederland. Zij kunnen via internet aansluiting vinden bij transnationale structuren.

Extreemrechts
Ook de dreiging van extreemrechts blijft gering. Extreemrechts heeft volgens de AIVD een kleine en sterk verdeelde achterban.

In november 2010 heeft de AIVD de onderzoeksrapportage Afkalvend front, blijvend beladen uitgebracht over de dreiging die uitgaat van extreemrechts en rechts-extremisme. In dit rapprot schreef de dienst: "Voor extreemrechts geldt dat de wervingskracht in de loop der jaren is afgenomen doordat sommige van hun standpunten op de landelijke politieke agenda zijn gekomen. Zo zijn in het integratie- en islamdebat, zoals dat na de aanslagen van 11 september 2001 begon, veel van de standpunten van extreemrechts aan de orde gesteld en bespreekbaar geworden. Voorbeeld hiervan is het veronderstelde failliet van de multiculturele samenleving. Deze ontwikkeling heeft er mede toe geleid dat van de destijds bestaande extreemrechtse groeperingen en bewegingen niet veel over is."

Alleen wanneer er een leider opstaat die door de beweging geaccepteerd wordt als hiërarchisch leider, dan zou er sprake kunnen zijn van een toename van de dreiging.

Dierenextremisme en asielextremisme
De AIVD signaleeert een teruggang van activiteiten van dierenrechtenextremisme. Deze vorm van extremisme kent wel een onverminderd sterke internationale dimensie net als het asielextremisme.

Bij het asielexremisme was in 2010 geen sprake van een afname van activiteiten. Volgens de AIVD werd het afgelopen jaar “opnieuw gekenmerkt door harde acties tegen het asielbeleid, zoals brandstichting en vernieling.”

Antifascisme
Of er sprake is van toenemend of afnemend geweld van antifascisme schrijft de AIVD niet. Wel wordt gemeld dat de AIVD  in februari 2010 alle burgemeesters van Nederland heeft gewaarschuwd voor de werkwijze van de linkse Antifascistische Actie (AFA). De AFA zoekt de confrontatie met extreemrechtse partijen tijdens partijbijeenkomsten en demonstraties. Volgens de AIVD probeert de AFA dit soort bijeenkomsten te voorkomen door het lokaal bestuur op oneigenlijke wijze of onder valse voorwendselen te benaderen. De AFA reageerde hier destijds op met een verklaring.

Links:

De rapporten van Europol en de AIVD zijn beide vage, slecht geschreven verslagen die vooral veel informatie achterwege lijken te laten.

Huidige en de vorige edities van de TE-SAT rapporten zijn beschikbaar op de website van Europol: www.europol.europa.eu
De AIVD jaarverslagen zijn hier te vinden.

Meer artikelen over radicalisering, terrorisme, polarisatie en discriminatie hier


Meer over aivd, antifascisme, asielextremisme, dierenextremisme, europol, extreemrechts, extremisme, islam, jihad, onderzoek, radicalisering, rechtsextremisme, separatisme.

Delen: