Beeldvorming en feiten over huwelijksmigratie

In achtergronden op 19-08-2010 | 21:33

Huwelijksmigratie wordt vaak in verband gebracht met begrippen als Turkse en Marokkaanse ´importbruiden´, laag opleidingsniveau en geringe affiniteit met betaald werk. Deze beeldvorming is niet juist. Daarom heeft E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit feiten en cijfers gepresenteerd, die hieronder worden weergegeven.


Beeldvorming: De meeste huwelijksmigranten zijn importbruiden uit Turkije en Marokko.
Feit: Minder dan 1 op de 5 gezinsmigranten komt uit Turkije en/of Marokko, en van hen is ongeveer de helft vrouw. Turkse en Marokkaanse ‘importbruiden’ vormen 10% van alle huwelijksmigranten.

Beeldvorming: Huwelijksmigranten komen hier omdat zij trouwen met een ingezetene die tot een etnische minderheid behoort, vaak van de tweede generatie.
Feit: 35% van de huwelijksmigranten komt naar een autochtone Nederlander, 51% naar een migrant of vluchteling van de eerste generatie en 14% naar iemand van de tweede generatie.

Beeldvorming: Huwelijksmigratie brengt vooral laag opgeleide vrouwen naar Nederland.
Feit: 75% van degenen die in het buitenland examen doen om als huwelijksmigrant te worden toegelaten, heeft een opleiding op meer dan basisschoolniveau. Van de Turkse en Marokkaanse vrouwelijke huwelijksmigranten heeft 38% minimaal een mbo-opleiding als zij in Nederland aankomen.

Beeldvorming: Vrouwelijke huwelijksmigranten willen geen betaald werk. Zij zijn sterk gericht op moederschap en gezin.
Feit: De meerderheid van de huidige generatie huwelijksmigrantes wil werken. Zij zijn ontevreden als zij worden ingedeeld in een inburgeringtraject dat vooral op hun rol als moeder is gericht.

In het eindverslag van kabinetsinformateur Lubbers is een bijlage toegevoegd waarin een overzicht van relevante onderwerpen op de terreinen immigratie, integratie en asiel en veiligheid is opgenomen. Eén van de onderwerpen onder het kopje Immigratie is huwelijks- en gezinsmigratie. E-Quality gaat er van uit dat de onderhandelaars en de informateur zich op de feiten baseren en niet op de beeldvorming als zij afspraken maken over huwelijks- en gezinsmigratie.

Bron: persbericht E-quality dat zich baseerde op publicaties van CBS, Tweede Kamer, WODC en Indiac.


Meer over equality, huwelijksmigratie, onderzoek.

Delen: