'Allochtoon heeft slechtere baan en lager salaris'

In achtergronden op 11-06-2010 | 14:03

‘Allochtonen zijn vaker werkloos dan autochtonen. En allochtonen die werken, hebben gemiddeld slechtere banen en een lager inkomen dan autochtonen.’ Dat zegt de Utrechtse hoogleraar sociologie Frank van Tubergen (34) vandaag in zijn oratie over etnische ongelijkheid op de werkvloer.

Hoe groot is de achterstand van allochtonen?
‘Groot. Als we bijvoorbeeld de leeftijdsgroep van 25 tot 35 jaar oud als voorbeeld nemen, zien we dat 13 procent van de autochtonen niet werkt. Voor Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen ligt dat tussen de 25 en 45 procent. Voor vluchtelingen liggen deze percentages nog hoger.

Waarom doen deze groepen het zo slecht?
‘De traditionele verklaring hiervoor is tweeledig. Deels komt het doordat migranten vaak een achterstand hebben op het gebied van taal en opleiding, waardoor ze minder aantrekkelijk zijn voor werkgevers. Daarnaast speelt discriminatie ook nog steeds een rol. Zelf heb ik in 2005 met een veldexperiment aangetoond dat Marokkaanse sollicitanten met exact dezelfde capaciteiten als Nederlandse sollicitanten, minder kans hebben om op gesprek te worden uitgenodigd voor zelfs maar een stageplaats. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau uit 2009 kwam dit ook naar voren.’

Lees verder in de Volkskrant


Meer over allochtonen, arbeidsmarkt, discriminatie, onderzoek.

Delen: