Allochtone kinderen krijgen niet een te laag schooladvies

In achtergronden op 26-04-2011 | 08:40

Allochtone ouders hebben vaak de indruk dat hun kinderen in groep 8 van de basisschool relatief vaak een lager advies voor de middelbare school krijgen dan ze aankunnen. Dit blijkt niet het geval volgens onderzoek van Geert Driessen van onderwijsinstituut ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen.

In onderwijskringen is herhaaldelijk de vrees uitgesproken dat de kwaliteiten van allochtone kinderen door achterstand in de Nederlandse taal niet herkend zouden worden.

De Inspectie van het Onderwijs liet deze veronderstelling in 2007 al eens onderzoeken en herhaalde dat dit jaar. Uit beide studies onder de leerlingen van ruim vierhonderd basisscholen in het hele land blijkt dat onderadvisering bij allochtone kinderen niet aan de orde is.

Wel is gebleken dat autochtone kinderen uit sociaal zwakke milieus soms een te laag advies krijgen, en autochtone kinderen uit zogenoemde hogere milieus soms te hoog. Voor autochtone kinderen uit lichte achterstandsmilieus is de laatste decennia weinig aandacht stelt de onderzoeker. Dat leidt er soms toe dat ze mede vanwege hun afkomst op een te gemakkelijke middelbare school terechtkomen.


Bron: Volkskrant


Meer over allochtone kinderen, basisonderwijs, cito, driessen, onderzoek, radboud, schooladvies.

Delen:

Reacties


Marcel Jansen - 16/10/2014 09:50

Helaas trekt u de verkeerde conclusie. Er is wel degelijk onderadvisering, alleen lukt het leerlingen niet meer om naar een hoger niveau door te stromen. Dat komt omdat scholen steeds meer kiezen voor zekerheid op succes en niet meer voor kansen bieden aan leerlingen. Het is dus heel ernstig mis, zeker voor allochtone leerlingen. Zie ook www.detestpsycholoog.nl, kijk bij NIO - correctie voor allochtonen.

Antoine Berben - 27/04/2011 18:17

Waar kan ik dat rapport integraal vinden?