Allochtone kinderen halen achterstand in

In achtergronden op 27-09-2011 | 12:12

Allochtone kinderen verdienen vaker meer dan hun ouders in vergelijking met autochtone leeftijdgenoten. Vooral Marokkaanse en Turkse zoons en dochters verdienden in 2008 meer dan hun vaders in 1999. Ten opzichte van hun moeder maken autochtone zoons en dochters vaker een stap voorwaarts dan allochtone zoons en dochters.
Dat blijkt uit het onderzoek naar bevolkingstrends uit het derde kwartaal van 2011, dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag publiceerde.

Het CBS vergeleek de inkomsten van allochtonen van 25 tot en met 35 jaar met die van hun ouders (tot 65) en legde die weer naast de gegevens van autochtonen. De gegevens moeten voorzichtig worden geïnterpreteerd, aldus het CBS.

Het CBS keek ook naar het opleidingsniveau van autochtonen en allochtonen. Autochtone oudste kinderen (25-35 jaar) hadden in 2008 veel vaker een diploma in het hoger onderwijs dan allochtonen. De tweede generatie allochtonen doet het beter op school dan de eerste, aldus het CBS.

Bron: Volkskrant

Het gehele CBS-onderzoek is hier  te lezen

 


Meer over allochtonen, cbs, eerste generatie, jongeren, onderzoek, tweede generatie.

Delen: