Allochtone jongeren hardst getroffen door recessie

In achtergronden op 07-04-2010 | 08:34

Allochtone jongeren zijn het hardst getroffen door de recessie. De stijgende werkloosheid onder allochtonen komt grotendeels voor rekening van de mannen, zij zijn driemaal vaker werkloos. Eén op de vijf allochtone jongeren is in 2009 werkloos tegenover één op de tien autochtone jongeren.

Werk

Hoewel de tweede generatie allochtonen – die in Nederland is geboren – een opleiding in Nederland heeft gevolgd en de Nederlandse taal beter beheerst, is deze generatie vaker werkloos dan de in het buitenland geboren eerste generatie.

Dit blijkt uit de vierde FORUM Monitor: Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009. Het aantal allochtone werklozen is gestegen van 67 duizend in 2008 tot 82 duizend in 2009. Het werkloosheidspercentage steeg hiermee van 9% naar 11%. De werkloosheid onder autochtonenis met 4% veel lager. FORUM, het Instituut voor Multiculturele ontwikkeling, volgt sinds begin 2009 nauwgezet de gevolgen van de economische crisis voor de allochtone bevolking.

De stijging in werkloosheid onder allochtone mannen wordt voor een groot deel veroorzaakt door de sterke stijging onder Surinaamse mannen, van 7% naar 12%. Van de Surinaamse mannen met een lage opleiding is 17% werkloos.

Bron: FORUM / Beeld: Maroc.NL


Meer over allochtone jongeren, arbeidsmarkt, onderzoek, werkloosheid.

Delen: