Aantal zelfdodingen een kwart hoger onder Hindoestanen dan onder andere etnische groepen

In achtergronden op 11-11-2010 | 12:03

Binnen de Hindoestaanse gemeenschap komen zelfdodingen en suïcidepogingen vaak voor. Onder Hindoestanen ligt het aantal zelfdodingen een kwart hoger dan onder andere bevolkingsgroepen in Nederland.

Dat vertelde Anita Nanhoe, onderzoekster van de GGD Rotterdam-Rijnmond, woensdag op een expertbijeenkomst van ACB Kenniscentrum.

Succesvol
Hindostanen vormen een migrantengroep die hecht en tegelijk succesvol geïntegreerd is. Ze zijn vrij onzichtbaar en komen zelden of nooit (negatief) in het nieuws. Ze spreken de Nederlandse taal uitstekend, scoren opvallend goed in het onderwijs en zijn meer dan gemiddeld succesvol op de arbeidsmarkt en als ondernemer. Maatschappelijk en materieel gezien gaat het hen in het algemeen voor de wind, zo meldt ACB Kenniscentrum voor emancipatie en participatie op haar site.

Jongeren
Desondanks komen er steeds meer signalen dat niet alles rozengeur en maneschijn is. Het lijkt er op dat voor het succes een hoge prijs wordt betaald. Een schokkende indicatie is het opvallend hoge aantal zelfdodingen en zelfmoord- pogingen onder deze groep. 'Zowel jongeren als volwassen mannen en vrouwen lopen vaker met suïcidale neigingen rond', aldus Chan Choenni, hoogleraar Hindoestaanse migratie aan de Vrije Universiteit op de bijeenkomst

Huiselijk geweld
Tijdens de samenkomst was er aandacht voor huiselijk geweld en zelfdoding in de Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Over absolute aantallen wat betreft zelfdoding beschikken de onderzoekers nog niet; deze worden onderzocht en volgend jaar in kaart gebracht. Oorzaken van het verhoogde suïcidecijfer zijn nog niet bekend. Mogelijk bestaan in het Hindostaanse familieleven meer spanningen en destructieve krachten dan in eerste instantie wordt gedacht. Maar waar die vandaan zouden kunnen komen, is niet duidelijk.

Bron: Zorg en Welzijn 

 

 het verslag van de bijeenkomst


Meer over anita nanhoe, chan choenni, hindoestanen, hindostanen, onderzoek, suicide, thea van neerbos, zelfdoding.

Delen: