Aantal asielverzoeken in 2011 met 13% afgenomen

In achtergronden door Laura Wismans op 22-01-2012 | 10:34

Tekst: Laura Wismans m.m.v. Flip van Dyke

Het aantal asielzoekers dat vorig jaar naar Nederland land kwam is fors gedaald ten opzichte van 2010. In dat jaar waren er 13.340 eerste asielaanvragen, in 2011 waren dat er 11.590, een daling van circa 13 procent. Dit blijkt uit een analyse van recente asielcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) door het ANP en het weblog Sargasso. Het totaal aantal asielaanvragen daalde vorig jaar met 3 procent naar 14.630. Hierin zijn ook asielzoekers opgenomen die voor een tweede of zelfs derde keer een asielaanvraag indienen.

De afname is voor het grootste deel te verklaren doordat er minder Somaliërs naar ons land zijn gekomen. In 2010 waren dat er nog 3370, vorig jaar 1420. Dit aantal daalt al langer. De afgelopen jaren kwamen er veel zogenoemde nareizigers uit Somalië naar ons land, gezinsleden van eerder naar ons land gekomen asielzoekers. Een afname in nareizigers zorgde voor de grootste daling. Sinds eind 2009 is Nederland veel strenger voor deze groep. ,,In oktober 2011 werd nog maar 10 procent van de Somalische aanvragen voor gezinshereniging ingewilligd. Dat was in 2009 nog ongeveer 30 procent”, zegt Dorine Manson, directeur van VluchtelingenWerk Nederland.

Kinderen en echtgenoten krijgen nu op een Nederlandse ambassade in of dichtbij het land van herkomst eerst een lange vragenlijst over de familieband voorgelegd. Als hier veel ‘foute’ antwoorden op gegeven worden, komt er geen DNA-onderzoek meer. Dat gebeurde eerder vrijwel altijd om vast te stellen of de nareizigers inderdaad familie waren. ,,Deze nieuwe procedure zorgt er voor dat nu 90 procent van de aanvragen wordt afgewezen”, zegt Manson. ,,Hierdoor blijven tal van kinderen ten onrechte gescheiden van hun ouders. Het beleid om fraude met nareizen tegen te gaan is doorgeschoten. Achter de daling de van de cijfers schuilt diep menselijk drama.”

Ook in andere landen van de Europese Unie en de EU als geheel is het aantal Somaliërs dat asielaanvragen indient de afgelopen jaren gedaald. In Nederland kloppen in 2010 ten opzichte van 2009 39 procent minder Somaliërs aan, in Engeland 36. In de Skandinavische landen is de sterkste daling zichtbaar, in Finland zelfs 55 procent. Somalische aanvragen in de EU als geheel zijn 24 procent gedaald. In Duitsland is het aantal echter met 500 procent gestegen, van 360 in 2009 naar 2260 in 2010. Veel Somaliërs trekken dus naar onze oosterburen.

Geschreven door Laura Wismans van het weblog Sargasso, waar het artikel eerder verscheen, m.m.v. Flip van Dyke; op zijn weblog verscheen het stuk ook.

Links:

Recente asielcijfers van het CBS 

Meer cijfers over immigratie hier

 


Meer over asiel, flip van dyke, immigratie, Laura Wismans, onderzoek, somaliers, vluchtelingen, vluchtelingenwerk nederland.

Delen: