Zwarte Piet verdwijnt uit Amsterdam. Meldpunt discriminatie extra alert

In opinie door Ewoud Butter op 20-10-2016 | 08:49

Het Meldpunt Discriminatie voor de Regio Amsterdam (MDRA) zal de komende periode extra aandacht besteden aan discriminatie, pesterijen en racistische uitingen in de periode rondom het Sinterklaasfeest. "De controversiële figuur 'zwarte piet' veroorzaakt jaarlijks situaties die uit de hand lopen". Dat schrijft het MDRA op haar website.

Geen Zwarte Pieten meer in Amsterdam 

De afgelopen weken werd duidelijk dat Zwarte Piet uit de Amsterdamse intocht gaat verdwijnen en wordt vervangen door Roetpieten. Burgemeester Van der Laan liet onlangs in de Amsterdamse Raad weten dat  het leeuwendeel van de Pieten al bij de intocht in 2016 uit Roetpieten zal bestaan, en dat er in 2017 geen Zwarte Pieten meer in zullen voorkomen. Tot vreugde van GroenLinks fractievoorzitter Rutger Groot Wassink die al eerder stelling tegen Zwarte Piet had genomen.

Met een paar kleine veranderingen aan het uiterlijk blijft de figuur van Piet bestaan, maar wordt hij niet meer als kwetsend of discriminerend ervaren door groepen Amsterdammers. Het Sinterklaasfeest kan dan echt een leuk feest voor alle kinderen worden. 

Kinderombudsman en VN-commissie

Onlangs nam de Kinderombudsman naar aanleiding van een onderzoek onder kinderen stelling tegen 'zwarte piet' door te concluderen dat dit figuur in zijn huidige vorm in strijd is met het VN-Kinderrechtenverdrag en kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie”. Eerder adviseerde de VN-commissie voor het tenietdoen van racisme en discriminatie (Committee on the elimination of racial discrimination, CERD):

“Zelfs een diepgewortelde traditie rechtvaardigt geen discriminatie en stereotypering (..) De overheid moet actief bevorderen dat die kenmerken van Zwarte Piet worden verwijderd, die negatieve stereotypen weergeven en door veel mensen van Afrikaanse origine worden beschouwd als een overblijfsel van de slavernij.”

Het debat over Zwarte Piet wordt vooral sinds 2011 gevoerd. Het ter discusssie stellen van de figuur Zwarte Piet, leidt steevast tot vele racistische reacties van volwassnen en soms (doods)bedreigingen, zoals ook de Kinderombudsman onlangs heeft ervaren.  

MDRA

Het verdwijnen van Zwarte Piet uit de Amsterdamse intocht zou tot een toename aan racistische incidenten kunnen leiden. Het MDRA treedt tegen racisme en discriminatie op en wil ook bijdragen aan het voorkomen van nare situaties. Het MDRA schrijft op haar site:

"U staat niet alleen in uw wens voor een feest zonder 'zwarte piet'. (..) Duidelijk is dat 'zwarte piet' tot het verleden behoort en dat de traditie in een nieuwe vorm moet worden gegoten."

Het Meldpunt neemt graag de mede-verantwoordelijkheid op zich om te zorgen voor een goede dialoog en schrijft:

"Wij kunnen met u de verbinding zoeken om een feest te creëren waar iedereen zichzelf in herkent en zich gelukkig voelt. Merkt u in uw omgeving dat er behoefte is aan ondersteuning bij de viering zonder de beruchte zwartepiet? Neem gerust contact met ons op. U kunt ons bellen (020 638 55 51) of een mail sturen (discriminatie@mdra.nl)."

Uiteraard kunt u bij het MDRA ook terecht meldingen van (alle vormen van) discriminatie en racisme. 


Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!   


Meer over discriminatie, ewoud butter, mdra, racisme, zwarte piet.

Delen: