'Zo waarlijk helpe mij Allah almachtig'

In opinie op 11-12-2010 | 17:14

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht betekent het principe tussen de scheiding van kerk en staat in Nederland niet dat de overheid en de publieke ruimte, zoals bij de Franse laïcité, volledig a-religieus zijn. Nederland kent bijvoorbeeld een bede na de troonrede, de tekst "God zij met ons" op de 2 euromunt en het ambtsgebed in sommige gemeenteraden. Een ander misverstand over scheiding van kerk en staat in Nederland is dat het niet mogelijk zou zijn dat religieuze instellingen financiering van de overheid ontvangen. Dat mag in Nederland wel, en diverse religieuze instellingen, zeker christelijke, ontvangen subsidie.

Scheiding van Kerk en Staat betekent in Nederland vooral dat er sprake moet zijn van een neutraal overheidsbeleid. Hieronder wordt een beleid verstaan dat verschillende geloof- en levensbeschouwelijke tradities in evenredigheid tegemoet komt.

In die zin is het vreemd dat er in Nederland alleen een 'belofte' kan worden gedaan of een eed op de christelijke God. Volgens dr. H. Post, econoom en theoloog, die eerder promoveerde op de vrouwenkwestie in de SGP, is het daarom tijd om te pleiten voor de introductie van een islamitische eed of een eed op een ander geloof. Zo meldt het Reformatisch Dagblad. Wat nu nog alleen mogelijk is voor militairen, en hier of daar voor gemeenteambtenaren, zou wat hem betreft breder kunnen worden toegepast, bijvoorbeeld ook bij de installatie van nieuwe Kamerleden. ”In de naam van Allah, de barmhartige erbarmer.” Of zoiets.

Het belangrijkste argument hiervoor is volgens Post dat de neutrale staat het vereist dat het ook mogelijk is op grond van andere geloven dan het christelijke de eed af te leggen. Verder zegt hij onader andere: „Ik ben bang dat, als andere religies geen eigen eedformule krijgen, het er in Nederland uiteindelijk op zal uitdraaien dat er straks nog maar één optie resteert, namelijk de belofte. Het gelijkheidsdenken is bij partijen als D66 en anderen zó sterk dat een exclusieve positie van de christelijke eed nooit stand kan houden. Wanneer alleen de belofte zou overblijven, zou ik dat als christen een grote verarming vinden. Daarom lijkt het mij wijs als christelijke partijen initiatieven nemen waardoor straks ook andersgelovigen hun eigen eed kunnen afleggen.”

Lees verder in het Reformatorisch Dagblad en op zondag, wanneer het de site van het RD afgesloten is kunt u ook terecht bij Maroc.nl


Meer over post, scheiding kerk staat.

Delen:

Reacties


roos friesland - 16/12/2010 07:39

Beste Abdel,
bedankt voor je reactie.
Ik ben blij te lezen dat je een goede jeugd en opvoeding hebt gehad en net als ik tegen extreme vormen van geloofsbeleiding bent. Ik las ook dat je zelf geen moslim meer bent. Dat maakt mij nieuwsgierig: om welke reden heb je het geloof afgezworen? Wat betekende het geloof voor je en wat is er nu veranderd in je leven?
Ik kan niet uit reactie brief opmaken of je mijn boek nou gelezen hebt. Ik denk het niet. Je herkent mijn verhalen niet. Bedoel je te zeggen dat ik de ervaringen (10 jaar als docent NT2 en inburgeren) die ik opgeschreven heb, verzonnen heb. Dat vind ik een grove beschuldiging. Ik wil graag inhoudelijk reageren op vragen of kritiek nadat je mijn boek gelezen hebt. Mijn e-mailadres staat zoals je weet voorin mijn boek.
Vriendelijke groet van Roos Friesland.

Jan Beerenhout azn - 16/12/2010 00:06

Al ruim veertig jaar vecht ik tegen dit misverstand. Kan iemand mij, moslim, christen of heiden, uitleggen wat er aan de in Nederland gebruikelijke eed niet-islamitisch is? Omdat er in Nederland veel meer christenen/heidenen wonen dan moslims, en die categorieën dus vaker de eed afleggen dan moslims, wil nog niet zeggen dat die aldus gebruikte eed anti-islamitisch is.

Bernadette de Wit - 13/12/2010 15:58

Beste Abdel,
Roos van Friesland maakt geen reclame voor haar boek, ze ondertekent keurig met haar functie als auteur. Zo doen kranten het ook als ze een ingezonden opiniestuk publiceren. Ik zal een voorbeeld geven: Abdel is een uitgetreden moslim.

Dan inhoudelijk. De reactie van Roos van Friesland is wél on topic, omdat het aangehaalde interview argumenten bevat voor de stelling dat de islam niet als andere geloven behandeld moet worden.

Mooi dat de overheid verschillende levensbeschouwelijke en geloofsrichtingen in evenredigheid tegemoet treedt, maar pas op, de islam is niet zo maar een geloof, maar een intolerante, agressieve poltieke doctrine en een totalitair systeem dat de gelovigen onderdrukt.

Kennelijk is dit tegen het zere been, ondanks uw apostasie. U kunt nog niet echt afstand nemen van de islam, aan uw reactie te zien. U schiet in de verdediging, u valt uw opponenten aan en u bent in denial.

Heeft u ook gelezen dat de NL Aymadiyya bedreigd worden door NL collegamoslims ? U weet ongetwijfeld ook dat de Ahmadiyya in Pakistan erg lijden onder geweld, ze worden kafirs genoemd. We hebben hier nu ook al Pakistaanse toestanden.
Reden te meer om niet zomaar de onderwerpingseed aan de grootste maangod van het Arabische schiereiland in te voeren als mensen hier beedigd worden.

ben kok (joods-chr.pastor) - 13/12/2010 11:08

Beste Abdel, van harte gefeliciteerd, dat je geen moslim meer bent!
Mbt. de oproepen tot haat en moord vanuit de islam: die staan gewoon in de koran, ruim 200 teksten.
Als je ouders of de imam je dat niet laten zien of vertellen, dan houden ze de islamwaarheid achterwege.
Zie onze DVD "Islam en waarheid" te verkrijgen via www. tora-yeshua.nl
Welkom daar ook voor reacties en vragen.
Shalom,
Ben Kok (joods-chr.pastor)

Abdel - 13/12/2010 09:04

Beste mevrouw Friesland, het is uw goed recht om reclame voor uw boek te maken. Toch is het geen goede reclame. Ten eerste reageert u niet on-topic. Ten tweede toont u vooral uw gebrekkige kennis door deze citaten van Wafa Sultan te verspreiden.
Deze mevrouw was getuige deskundige in het proces tegen Wilders. Ze zal ongetwijfeld uit haar eigen ervaring en/of fantasie putten, maar het beeld dat zij schetst zal door weinigen herkend worden. Ook niet door ' ex-moslims'.
Ik ben zelf gelovig moslim geweest en inmiddels niet meer gelovig. Ik herken uw verhalen niet. Ik kan me niet herinneren dat ik in Nederlandse moskeeen heb gehoord dat wie niet geloofd gedood zou moeten worden. De kans dat dat gebeurt wordt ook steeds kleiner. Mijn tweede generatie islamitische vrienden zouden tegen een dergelijke imam aangifte doen. Mijn ouders, orthodoxe moslims, hebben mij dat ook niet geleerd. Discussies onder moslims over het geloof van anderen gaan meestal niet over christenen, maar over de invulling die andere moslims aan hun geloof geven en daar kunnen ze lang mee bezig zijn, want de islam kent tientallen, zo niet honderden stromingen, van zeer liberaal tot jihadistisch. En ja, onder die laatste groep wordt wel haat gepredikt, maar zij vormen, gelukkig, een kleine groep. Laten we dat vooral zo houden.

roosfriesland - 13/12/2010 08:31

Onderstaande is een gedeelte uit een interview van 12-10-2007 met ex-moslim Wafa Sultan
Beschrijft u die dreiging eens?
‘Vertel mij nu eens wat de islam ons leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de islam gelooft, moet gedood worden. Van jongs af aan worden we [de moslims, red.] gehersenspoeld over onze missie op aarde: vechten voor de islam. Dat stelt de Koran duidelijk: doden of gedood worden. Ik vind dus niet dat de islam een geloof is. Het moet ook niet als een geloof behandeld worden, het is een politieke ideologie die haat verkondigt.’
Gelooft u in een reformatie van de islam?
‘Nee, ik denk niet dat we de islam kunnen reformeren. Het concept reformatie stamt uit de Middeleeuwen en het betekent ‘teruggaan naar de wortel’ en het vasthouden daaraan. Toen de christenen teruggingen naar huns roots, werden ze met het Nieuwe Testament en het leven van Jezus geconfronteerd. Maar als moslims teruggaan naar hun roots, zien ze de Koran en het leven van Mohammed. Bent u bekend met het leven van Mohammed? Het is één groot trauma! Het is werkelijk schokkend. Ik geloof dat de islamitische reformatie op dit moment gaande is en dat is wat Osama Bin Laden doet. Hij gaat terug naar de wortels van de islam. Osama Bin Laden is een reformist.’
Maar hoe zit het dan met het moderniseren van de islam?
‘Hoe kun je het leven van Mohammed moderniseren?! In onze schoolboeken stond een bekend verhaal: Mohammed onthoofdde in één nacht achthonderd joden en sliep vervolgens met een joodse vrouw nadat hij haar vader, broeder en man had vermoord. Hoe kun je dit verhaal reformeren? Nou?! Wat is de morele les die we onze kinderen vertellen door hun te dwingen om dit soort levensbeschrijvingen te lezen? Het is een zeer beangstigend verhaal voor de menselijke geest.’
Misschien moet je het in de culturele context van de tijd plaatsen?
‘Het probleem is dat de Koran duidelijk zegt dat Mohammed een rolmodel voor iedere moslim moet zijn en geloof het of niet: Mohammed is sindsdien een rolmodel geweest. Je mag hem niet bekritiseren, maar dient in zijn voetsporen te treden. Naar mijn mening is Osama Bin Laden de ware moslim, omdat hij het leven van Mohammed kopieert.’
Vriendelijke groet van Roos Friesland (die een boek heeft geschreven over haar ervaringen als docent inburgeren)