Zij die om sharia schreeuwen, bewijzen islam een slechte dienst

In opinie door Jan Beerenhout op 01-06-2012 | 00:03

Tekst: Jan Beerenhout

Het gevoel van onveiligheid wordt natuurlijk in hoge mate door moslims, of zogenaamde moslims, zelf gevoed.
Door (bijvoorbeeld in Nederland) niet de stem te verheffen tegen gewelddadige misbruiken van de Islam, stemmen moslims daar als het ware mee in.

Zo zagen wij enkele dagen geleden weer het Nationaal Monument op de Dam in beeld verschijnen. Dat monument werd opgericht om de slachtoffers te herdenken die in/voor Nederland vielen ter verdediging, her-invoering van onze Grondwet, met alle Grondwettelijk plichten en rechten, als Vrijheid van Godsdienst/Levensovertuiging, Vrijheid van Vereniging & Vergadering, Vrijheid van Meningsuiting, enz. daarin. Het monument als symbool van bloedig verworven democratische rechten.

Het is dan om misselijk van te worden als je op dat monument een aantal ongeschoren, carnavalesk in nachthemden geklede ‘heren’ ziet schreeuwen dat de sharia in Nederland moet worden ingevoerd, en de democratie moet worden afgeschaft.

Met andere woorden: zij gebruiken die grondwettelijke vrijheden, die zij hier en elders op de wereld niemand gunnen, om die vrijheiden, en de offers van hen die sneuvelden, aan te vallen. Zij beseffen kennelijk ook niet dat zij dankzij die offers en dank zij die grondwet zich kunnen uiten zoals zij doen, maar ook niet dat zij de Islam in het algemeen en de moslims in het bijzonder een wel heel erg slechte dienst bewijzen.

De Nederlanders zijn er te fatsoenlijk voor, maar zij, die schreeuwers, beseffen niet dat in theorie de meerderheid in een klap die minderheid geheel de mond gesnoerd zou kunnen worden, zoals sommige neo-facisten graag zouden zien. Respect voor de doden en de levenden zou meer op z’n plaats zijn, en het zou de georganiseerde moslims in Nederland sieren als zij (eindelijk) zich daar eens over zouden uitlaten.

Jan Beerenhout azn

Eerder verschenen artikelen van Beerenhout op Republiek Allochtonië

Eerder verschenen artikelen over sharia4holland en sharia4belgium:

 

<


Meer over islam, islamdebat, jan beerenhout, moslims, sharia4belgium, sharia4holland.

Delen: