Yasmina Haifi: Ik ben klaar met de leugens en stigma's over mij

In opinie op 18-04-2015 | 20:43

De vorig jaar vanwege een tweet in opspraak geraakte ambtenaar Yasmina Haifi heeft op facebook een verklaring geplaatst waarin ze reageert op uitspraken die over haar in de media zijn verschenen. Ze ontkent onder andere een antisemiet of een moslimextremist te zijn. Ze schrijft onder andere:
"Mijn hele leven strijd ik tegen alle vormen van discriminatie en racisme inclusief antisemitisme. Ik ben in Joodse wijk opgegroeid, vierde de sabbat op zaterdag met mijn joodse vrienden en mag nog steeds rekenen op hun vriendschap. Ik heb nooit de intentie gehad om joden te beledigen of te kwetsen en heb mijn excuses aangeboden aan diegenen die zich aangesproken hebben gevoeld door mijn tweet. Zionisme is een politieke ideologie."

De Steungroep Yasmina Haifi heeft een petitie gelanceerd waarin gerechtigheid en compensatie worden gevraagd voor Yasmina Haifi. De initiatiefnemers willen de naam van de vorig jaar in opspraak geraakte ambtenaar van Justitie zuiveren.
Zij vinden dat Haifi ten onrechte is neergezet als 'antisemiet' en 'moslimextremist'. Zij verwijzen hierbij ook naar een uitspraak van het Openbaar Ministerie die haar tweet als niet strafbaar heeft beoordeeld.

Yasmina Haifi, als HR manager werkzaam bij het Nationaal Cyber Security Center, twitterde in de zomer van 2014: 'ISIS heeft niets met Islam te maken... is vooropgezet plan van zionisten die bewust Islam willen zwart maken'.

Deze tweet leidde tot veel ophef in de politiek en in media. Ze ontving op diverse sites en via sociale media veel scheldpartijen en dreigementen. De minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) noemde de uiting van zijn partijgenoot Haifi een "afgrijselijke tweet die getuigde van een bijna onmetelijke domheid". Hij noemde haar uitspraak bovendien een klassieke vorm van antisemitisme.

Haifi werd door haar werkgever, het ministerie van Justitie voorwaardelijk ontslagen. Toenmalig minister Opstelten zei over de ambtenaar: “Zij komt niet meer terug in deze functie. Nooit.”

Haifi verwijderde haar tweet over ISIS na een dag. Ze verklaarde op twitter: "Realiseer mij de politieke gevoeligheid in relatie tot mijn werk. Dit was nimmer mijn bedoeling". Ook verklaarde ze dat de daden van ISIS volgens haar lijnrecht staan ten opzichte van wat de islam predikt en nam ze afstand van ISIS.

Cohen: tweet geeft onvoldoende reden voor schorsing
De Adviescommissie Grondrechten en Functie-uitoefening Ambtenaren (AGFA) onder leiding van Job Cohen oordeelde volgens het NRC  in maart van dit jaar dat Haifi vanwege haar tweet niet mag worden ontslagen. Volgens Cohen vormt deze tweet niet genoeg reden voor strafontslag, en volstaat een schriftelijke berisping. 

Volgens de commissie-Cohen hadden de ministers zich in het openbaar niet zo mogen uitlaten over haar schorsing “nog voordat zij daarover persoonlijk was ingelicht”. Yasmina Haifi had zich volgens de commissie weliswaar schuldig gemaakt aan een milde vorm van plichtsverzuiml door haar mening op Twitter te ventileren. Maar omdat Haifi geen inhoudelijke bemoeienis had met het onderwerp waarover ze twitterde, is volgens de commissie haar vrijheid van meningsuiting groter en was haar handelen niet zo ernstig dat ze erom ontslagen mag worden. Ook heeft de ambtenaar volgens de commissie spijt van haar tweet en heeft ze een “zeer goede staat van dienst”. 

Minister Asscher liet in een reactie weten de tweet nog steeds 'verwerpelijk' te vinden. ''Het verspreiden van complottheorieën door mensen die beter moeten weten draagt bij aan een onverdraagzame samenleving'', verklaarde hij. Over de relatie van Yasmina Haifi met haar werkgever zei hij niets. 

Geen ontslag, wel 'tewerkstelling'

De nieuwe justitie-minister Van der Steur besloot twee weken geleden dat Haifi weliswaar  in dienst mag blijven bij het ministerie, maar wel een 'tewerkstelling' krijgt.  Dit betekent dat ze niet meer voor de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid kan werken, maar een plek elders op het ministerie moet krijgen. Ze heeft verder  een 'voorwaardelijk strafontslag' opgelegd gekregen. Als zij opnieuw in de fout gaat, zal ze worden ontslagen en heeft ze geen recht op een WW-uitkering.

Yasmina Haifi Ik ben klaar met de leugens en stigma's over mij in de media!

Op facebook schrijft Yasmina Haifi vandaag dat ze klaar is met "leugens en stigma" die over haar in de media zijn verschenen. Ze schrijft:

"Dit is mijn antwoord op elk stigma:

1. Antisemitisch

Mijn hele leven strijd ik tegen alle vormen van discriminatie en racisme inclusief antisemitisme. Ik ben in Joodse wijk opgegroeid, vierde de sabbat op zaterdag met mijn joodse vrienden en mag nog steeds rekenen op hun vriendschap. Ik heb nooit de intentie gehad om joden te beledigen of te kwetsen en heb mijn excuses aangeboden aan diegenen die zich aangesproken hebben gevoeld door mijn tweet.
Zionisme is een politieke ideologie.

2. Relativeert de gruweldaden van IS
Kennelijk staat het ontkoppelen van IS van de Islam gelijk aan het relativeren van de gruweldaden van IS. Niets is minder waar. Ik vind de daden van IS verschrikkelijk, onmenselijk en barbaars. Ik neem daar afstand van en veroordeel dit op alle mogelijke manieren. De Islam predikt deze gruweldaden niet.

3. Een extremistische moslima
Ik heb een Nederlandse moeder en Marokkaanse vader. Ik heb een liberale opvoeding genoten en ben in een internationale setting opgegroeid. Ik ben progressief en liberaal in mijn denken en handelen.

4. Denkt dat de Islam superieur is
Ik acht geen enkele religie superieur aan een andere. Ik respecteer elk geloof. En de bron van alle religies is liefde voor de medemens. Het geloof zit in je hart!

5. Een domme vrouw
Ik heb twee studies genoten, diverse assessments ondergaan en genomineerd geweest wegens mijn prestaties op mijn werk en mijn vrijwilligerswerk in de samenleving. Het kwalificeren van een statement als dom simpelweg omdat men het niet onderschrijft of begrijpt zegt meer over degenen die deze kwalificatie gebruiken.

6. Heeft abjecte denkbeelden en heeft in haar werk mensen aangenomen als HR manager
Ik heb geen enkele invloed gehad op het aannemen van personeel. Mijn taak was puur gericht op het ontwerpen en laten uitvoeren van wervingscampagnes en het coördineren van de werving. Wat mijn denkbeelden betreft: Ik ben volkomen geïntegreerd en beschouw Nederland als mijn thuisland. Ik ben een moderne vrouw en een kosmopoliet.

7. Is een complotdenker
Het in twijfel brengen van de aard en ontstaansbasis van IS zoals deze door de mainstreammedia wordt gepresenteerd is geen complot denken maar een kritische kijk hebben op geopolitieke verhoudingen en gebeurtenissen.

8. Is uit de PvdA gestapt voordat zij eruit werd “geknikkerd”
De partijtop heeft wel op een gesprek aangedrongen maar op geen enkele wijze aangegeven mij te zullen of te willen royeren. Ik heb uit eigen beweging besloten de PvdA te verlaten vanwege de voorbarige niet gefundeerde schadelijke uitspraken van Asscher over mijn persoon en het uitblijven van iedere vorm van steun vanuit de PvdA."

Petitie: Gerechtigheid en Compensatie voor Yasmina Haifi

De Steungroep Yasmina Haifi heeft deze week een petitie gelanceerd waarin eerherstel en compensatie worden gevraagd voor Yasmina Haifi. 

De initiatiefnemers schrijven onder andere dat Haifi actief is tegen racisme en ten onrechte wordt gebrandmerkt als ¨antisemiet¨ en ¨moslimextremist.¨
Zij vragen om naamszuivering en compensatie voor de aanzienlijke schade die zij heeft moeten ondervinden. In de petitie wordt bovendien verwezen naar een uitspraak van het Openbaar Ministerie. De initiatiefnemers schrijven onder andere: 

Mevrouw Haifi is geen antisemiet of extremist. Zij is een integere professional die zich al jaren in de samenleving inzet tegen racisme en onrecht. Haar tweet betrof niet een bevolkingsgroep, maar het Zionisme – een politieke ideologie waar verschillende meningen over mogen bestaan. Dit is ook het oordeel van het Openbaar Ministerie naar aanleiding van een tweetal aangiften.

De uitspraak van het O.M. luidt: "Na bestudering van de tekst van de tweet zelf, de samenhang van de tekst en de context waarin de tweet is geschreven blijkt dat er onvoldoende bewijs is om aan te nemen dat in dit geval met de term "zionisten" de gehele joodse bevolkingsgroep werd aangeduid...Nu niet is voldaan aan de wettelijke vereisten is de uitlating in de tweet van 12 augustus beoordeeld als niet strafbaar."

Volgens de opstellers van de petitie is het voorwaardelijke strafontslag dan ook niet gerechtvaardigd. Ze verwijzen daarbij ook naar het advies van de commissie Cohen en stellen dat het ministerie "het voorkomen van gezichtsverlies en het tegemoetkomen van extreemrechts belangrijker vindt dan de rechten van een individuele burger."

Twee maten

De opstellers van de petitie verwijzen vervolgens naar andere, omstreden tweets van ambtenaren, bestuurders of politici waar minder ophef over ontstond.

Het is veelzeggend dat bij geen van de tientallen ambtenaren, bestuurders en politici die recentelijk en de afgelopen jaren racistische tweets hebben geplaatst een disciplinaire maatregel is getroffen laat staan een ontslag is opgelegd . 

Zo was er een politie-agent die schreef: ,,Ik ben helemaal klaar met die k islamieten. Ik hoop dat ze zeer snel een langzame pijnlijke dood sterven. Oftewel dood aan de islam!!!" en een ambtenaar van Binnenlandse Zaken twitterde: "Morgen ontruiming tentenkamp Koekamp bij Den Haag CS, ik kijk er nu al naar uit naar het verwijderen van die zwervers!" Ook was er een VVD-bestuurder die schreef: 'Vraag me af of je die moslim overmacht moet afbreken en verdelen over de stad (met gevaar voor verspreiding) of dat er hek om heen moet".

Tot slot stellen de initiatiefnemers dat de Minister van Veiligheid en Justitie het advies van AGFA moet opvolgen. Zij vragen om rehabilitatie, naamszuivering en compensatie voor Yasmina Haifi.

De gehele petitie staat hier
 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over antisemitisme, asscher, yasmina haifi.

Delen:

Reacties


Raphael Zuilman - 30/07/2015 16:28

Kom op zeg.. Wie denk je nou voor de gek te houden?
'ISIS heeft niets met Islam te maken... is vooropgezet plan van zionisten die bewust Islam willen zwart maken'.
Laten we beginnen met de complottheorie in deze zin. ISIS heeft niets met islam te maken DUS moeten het wel niet moslims zijn, en wie zijn nou mijn favoriete NIET moslims? Juist! Zionisten. Word dit onderbouwd? Neen! Wat zijn zionisten eigenlijk? Zionisme betekend het recht op terugkeer van het joodse volk naar het beloofde land. ISIS is een complot van zionisten zegt Haifi. ZE ZEGT LETTERLIJK ISIS IS EEN COMPLOT VAN JODEN! En dan zielige uitlatingen van ik ken zoveel joden, we zijn met elkaar opgegroeid etnz. Nou mevrouw Haifi je hebt al je joodse vrienden een dolk in de rug gestoken door ze naar voren te schuiven als verantwoordelijk voor moordenaars en verkrachters club en ja wel moslims ISIS. Joden, Israel, zionisme heeft geen ene moer te maken met die barbaren. Dat is radicale salafistische islam.

R.M. Stockmann - 11/07/2015 16:34

"Ze heeft verder een 'voorwaardelijk strafontslag' opgelegd gekregen. Als zij opnieuw in de fout gaat, zal ze worden ontslagen en heeft ze geen recht op een WW-uitkering."
Wat gebeurde er eigenlijk met de diverse zaakgelastigde Ministers - onder de bewindvoering van Demmink en het Studentencorps LSV Minerva - toen Winnie Sorgdrager, Benk Korthals, Piet Hein Donner, Rita Verdonk, Ernst Hirsch Ballin en Ivo Opstelten successievelijk de fout in-gingen ?

Caesar Lion cachet - 10/07/2015 22:19

LS...
Als men nog niet weet dat ISIS=Mossad=USA=NATO dan heeft men wel een hele dikke plaat voor den kop !

NC - 10/07/2015 21:49

http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jun/03/us-isis-syria-iraq

John Dubbelboer - 22/04/2015 22:40

Haifi ongeschikt? Haifi is niet een freischwebende burger die lekker onthecht kan nadenken maar heeft het bericht op haar schotel als een godsgeschenk ervaren. Vele Moslims zijn in ernstige verlegenheid gebracht door de barbaarsheid van IS die overigens in deze zaken slechts een concurrent is van Saoudi Arabie. Velen zijn vergeten dat het huis van Saoud ook niet zonder strijd aan de macht is gekomen. Ook al zou IS een plot zijn van Iraakse officieren rond Sadam Hussein, dan nog oefent de Islam van IS enorme aantrekkingskracht uit op Europese jonge Moslims en moeten de thuisblijvers met iets beters komen dan dat IS geen Islam is.
En er kwam wat beters op de schotel vsn Haifi, een gekweld mens, opgegroeid in een godsdienst die een grote shit lijkt te zijn.
Joden hebben het (weer) gedaan!
De Islam ontlast! Dat is net weer wat anders dan de Joden belast. Dat laatste is voor het Midden Oosten belangrijk. Voor Haifi is alleen maar belangrijk dat de Islam is ontlast.
Dit subtiele onderscheid wordt uit het oog verloren en nu meent Haifi dat ze zich moet verdedigen door te zeggen dat ze is opgegroeid in een Joodse wijk. Met zo'n verdediging heb je jezelf volkomen verlaagd en voor schut gezet.
Dit is een onhandig mens die ook niet veel snapt van Twitter.

Volledig eerherstel voor deze talentvolle vrouw en voortaan zal zij twitteren: " raad eens wat ik nu weer op mijn schotel heb gehoord".


arem - 22/04/2015 08:21

Dit heeft niks met free speech te maken. Vrijheid van meningsuitingen gaat over wat strafbaar is niet van een bedrijf of organisatie maar van de wet. Zij gaat blijkbaar niet de gevangenis in. Maar wat zij wel zegt, impliciet, is dat IS te vreselijk is om Islamitische te zijn dus kan het alleen Joods zijn want alleen Joden zullen zoiets doen. Dat is inderdaad hate speech. Meer, zij heeft dit vreselijk stom en onwaar idee gevonden via een Iraans bron (PressTV). Vandaar is zij niet strafbaar, nee, maar wel ongeschikt voor het positie wat zij vroeger had. Daar gaat het om.

Brahim - 20/04/2015 19:37

Hilarisch, Likoed, de partij die in Israel samenwerkt met de grote haatzaaier Lieberman, krijgt het voor elkaar de tweet van Yasmina Haifi haatzaaiend te vinden, terwijl het OM nota bene heeft geoordeeld dat haar uitspraken niet strafbaar zijn.

Likoed Nederland - 20/04/2015 17:04

@Faatje

Haatzaaien is ook niet toegestaan als vrijheid van meningsuiting,
Zeker niet voor ambtenaren.

Dus dient zij ontslag te nemen - of ontslagen te worden.

John Dubbelboer - 20/04/2015 13:44

Wat is wel zinnig?
Vraag 1: zijn er passages in de Koran die passen op de daden van IS?
Antwoord:: ja
Vraag 2: waar komen die gewelddadige passages vandaan?
Antwoord: die komen bijna letterlijk uit de Bijbel
Vraag 3
Moet je die passages letterlijk nemen?
Antwoord: een kleine minderheid zegt ja maar de overgrote meerderheid zegt nee
Vraag: wie heeft gelijk?
Tsja, godsdienst is geen democratie waar de meerderheid gelijk heeft maar de strikte interpretatie is vooral onder jongeren populair.


Brahim - 20/04/2015 08:01

Een tamelijk onzinnige discussie. Is IS islamitisch?
Ja, want ze baseren zich op dezelfde bronnen als de meeste andere moslims.
Nee, want ze komen op grond van die bronnen tot totaal andere conclusies dan de overgrote meerderheid van de moslims en talloze geleerden die in vele verklaringen afstand hebben genomen van IS.

Wim Heitinga - 19/04/2015 23:01

Wie, na alles wat gezegd en geschreven is over ISIS, blijft volhouden dat het allemaal niets met islam te maken heeft, is onwaarschijnlijk naïef, of gewoonweg kwaadaardig. Yasmina Haifi moet misschien onderstaand filmpje eens bekijken waarin haarfijn wordt uitgelegd hoe islamitisch ISIS is.

https://www.youtube.com/watch?v=LXBgqa-xQwY&feature=youtu.be

Bert - 19/04/2015 20:05

Wanneer je een echte Charlie bent, kun je niet anders dan Yasmina Haifi steunen. Of je het met haar eens bent of niet is niet relevant.

Roel du Pree - 19/04/2015 17:51

Schijnheiligheid ten top weer! Als mevrouw Haifi echt zo tegen discriminatie is mag ze eerst wel eens beginnen met de ideologie die niet anders doet dan mensen met een andere geloofsovertuiging discrimineren de rug toe te keren. Never trust people who submits to the evil!

http://www.ex-moslims.nl/

Heleen de Boer - van Dijke - 19/04/2015 17:47

Hier was ik al klaar met lezen: "Kennelijk staat het ontkoppelen van IS van de Islam gelijk aan het relativeren van de gruweldaden van IS. Niets is minder waar. Ik vind de daden van IS verschrikkelijk, onmenselijk en barbaars. Ik neem daar afstand van en veroordeel dit op alle mogelijke manieren. De Islam predikt deze gruweldaden niet." Wanneer begrijpend lezen van 1 boek al teveel gevraagd is....

John Dubbelboer - 19/04/2015 17:15

Van de schotelantennewijsheden van Haifi zijn we geschrokken maar we moesten er ook om lachen. Van de benepen reactie de Nederlandse Staat zijn we geschrokken maar daar valt helemaal niets te lachen: dit is de moraal van een achterlijk land. Vrijheid van meningsuiting moeten we zo lang mogelijk koesteren.
Dat Haifi een wel erg voorspelbare poging doet om die Islam op te poetsen, we kennen het patroon zo langzamerhand maar de discussie over de Islam is leuk dus welkom elke bijdrage.
Haifi is onhandig maar doet niets verkeerd. En zo zijn er velen.

Faatje - 19/04/2015 13:46

@likud, over domheid gesproken. Waar leest u dat ze zelf gecompenseerd wil worden?
Dat staat in de petitie. Wat het standpunt van Yasmina is, staat niet vermeld.
Nu zullen weinigen er tegen zijn wanneer anderen geld voor je inzamelen, maar toch...
Los daarvan: er lijkt amper een juridische grond voor het ontslag van Haifi. Mevrouw Haifi mag haar mening uiten en het is het goede recht van anderen die mening onsmakelijk te vinden.
Maar de wijze waarop ze gestraft is, is niet proportioneel. Echte strijders voor het vrije woord, strijden ook voor de meningsuiting van degenen die een andere mening verkondigen. Tekenen dus die petitie.

Likoed Nederland - 19/04/2015 13:06

Een nieuw bewijs van haar ongelooflijke domheid:
Ze komt niet terug op haar uitspraak en denkt dat ze gecompenseerd zou moeten worden.

Dank hiervoor.

Kan zij niet ontslagen worden voor domheid?

jvantilt - 19/04/2015 11:48

Het blijft een ongemakkelijke en zeer domme tweet. Zeker vanuit je positie had je deze paranoia nooit mogen rondstrooien. Je weet wat de effecten, zeker vanuit uw beroepspositie, hadden kunnen zijn. Inhoudelijk nam u geen afstand toen commentaren verschenen; alleen toen de druk hoger werd nam u de tweet terug, maar niet vanwege de boodschap 'an sich'.

Faatje - 19/04/2015 11:43

De uitspraak van Yasmina was absoluut dom en niet onderbouwd, maar daarmee is ze nog niet dom.

Ze is wel vrijgesproken door het OM en de commissie Cohen heeft mild over haar geoordeeld.
Toch heeft ze veel shit over zich heen gekregen, is ze veroordeeld door ministers en heeft ze haar baan verloren. In vergelijking met anderen die domme uitspraken doen is ze vreselijk zwaar gestraft. Genoeg redenen om de petitie te tekenen

Michel - 19/04/2015 11:05

Wat jammer John Dubbelboer dat je niet begrijpt waar het om gaat, en wat jammer dat je een rolmodel bent voor de stigma

Mike - 19/04/2015 11:02

Haifi:
"Het kwalificeren van een statement als dom simpelweg omdat men het niet onderschrijft of begrijpt zegt meer over degenen die deze kwalificatie gebruiken."
-
Het met stelligheid poneren van een statement ("IS is een zionistisch complot") zonder hiervoor ook maar één vorm van bewijs op te voeren (documenten? getuigen? telefoontaps etc?) zie ik als een vorm van domheid.

Overigens; wat zou de Kalief van IS ervan vinden als hij het gerucht verneemt dat hij NIETS met de islam van doen heeft?

Als mvr. Haifi dapper is, dan reist ze af om hem dat recht in zijn gezicht mede te delen...

John Dubbelboer - 18/04/2015 23:32

Wat jammer dat Haifi zich niet heeft weten te beheersen en wat jammer ook dat RA haar verongelijkte woede uit Facebook meende te moeten publiceren. We hadden zo graag de minister als een kleinzielig persoon willen kunnen neerzetten maar nu blijkt Haifi in dit opzicht de minister naar de kroon te steken. En nu is het beeld weer diffuus.
En moeten we ook weer onzin verdragen alsof de bron van alle religies liefde is voor de medemens. Er zijn vele ontroerende religies in deze wereld maar dat geldt niet voor de theïstische religies, Jodendom, Christendom en Islam.
De gruweldaden van IS hebben uiteindelijk een relatie met deze theïstische religies al kun je ter verzachting van de rol van de Islam wel volhouden dat de Islam als laatkomertje grotendeel steunt op Jodendom en Christendom.
Natuurlijk wel tekenen deze petitie! Dit slachtoffer is onhandig maar wel een slachtoffer.