Wijzigingen wet op Nederlanderschap

In opinie op 18-06-2010 | 09:47

Deze week heeft de Eerste Kamer ingestemd met een voorstel van demissionair minister Hirsch Ballin tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap. Het gaat onder meer om een regeling voor zogenaamde latente Nederlanders. Kinderen die vóór 1985 uit een Nederlandse moeder zijn geboren, maar het Nederlanderschap niet via de moeder hebben verkregen, kunnen daarmee alsnog het Nederlanderschap verkrijgen

Verder wordt ongeacht de huidige woonplaats – dus ook op de Nederlandse Antillen en Aruba- de beheersing van het Nederlands een voorwaarde om Nederlander te kunnen worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om een Dominicaan die op de Antillen woont en Nederlander wilt worden.

De kwestie van latente Nederlanders gaat om een groep die voor 1985 geboren is uit een Nederlandse moeder, maar die zelf geen Nederlander is, omdat in die tijd het Nederlanderschap alleen door de vader kon worden doorgegeven. Sinds 1985 wordt iemand ook Nederlander als hij geboren is uit een Nederlandse moeder en een buitenlandse vader. Hoewel er in die tijd een overgangsregeling was voor deze groep, maakte niet iedereen hiervan gebruik. In de nieuwe wet wordt geregeld dat wie vóór 1985 geboren is uit een Nederlandse moeder alsnog kan opteren voor het Nederlanderschap. Hiermee wordt recht gedaan aan het uitgangspunt dat mannen en vrouwen in het nationaliteitsrecht gelijkgesteld worden. Het zou gaan om circa 90.000 mensen.

Lees verder op wereldjournalisten


Meer over nationaliteit, nederlanderschap, paspoort.

Delen: