Wie nu nog PVV stemt moet wel ontoerekeningsvatbaar zijn

In opinie door Zihni Özdil op 22-04-2012 | 12:28

Tekst: Zihni Özdil

"Ik hoop dat mijn kiezers realiseren dat we onze rug recht hebben gehouden", aldus Geert Wilders – zonder verpinken – tijdens de persconferentie naar aanleiding van de mislukte Catshuis onderhandelingen. Gezien de ongekend hypocriete staat van dienst van de PVV als gedoogpartij zouden de mensen die de volgende keer op haar stemmen een officiële diagnose moeten krijgen: obsessief-compulsieve manie.

Men moet wel ontoerekeningsvatbaar zijn om te missen hoezeer de PVV als gedoogpartij in vrijwel elk sociaaleconomisch opzicht het diametraal tegenovergestelde heeft gedaan van haar eigen beloftes. Dit heeft ze bovendien gedaan door zoveel mogelijk gebruik te maken van afleidingsmanoeuvres: de geweldige 'islamisering' van Nederland, het zeer urgente Boerka probleem, de geweldige kosten van kunst & cultuur en 'MOE-landers'.

Het is geen toeval dat er in veel landen een verband is tussen de implementering van neoliberaal beleid gedurende de afgelopen twintig jaar en de opkomst van rechts-populisten. De PVV leidt de aandacht van het electoraat af van wezenlijke thema's. Voor een economisch reactionair kabinet als het huidige was een dergelijke gedoogpartner uiterst handig. Een voorbeeld ter illustratie. In oktober 2010 diende Sabine Uitslag (CDA) een wetsvoorstel in die voorziet in een scherpe bezuiniging op de vergoedingen van de AWBZ in het buitenland. Deze maatregel werd door de PVV verkocht met het argument dat 'Turken' thuiszorg ontvangen in Turkije.

Zulk een flagrant racistische afleidingsmanoeuvre is er zelden geweest in het Europa van de afgelopen 67 jaar. Niet alleen zijn deze 'Turken' gewoon Nederlanders met een Turkse achtergrond, maar bovendien bestaan er veel thuiszorginstellingen voor 'autochtone' Nederlanders in Spanje en Portugal. De bezuiniging werd desalniettemin toegejuicht door PVV-stemmers terwijl ze er zelf ook door worden geraakt. Immers, zij kunnen toch ook bijzondere zorg nodig hebben wanneer ze hun cholesterolniveau en diabetes stimuleren met junkfood en alcohol aan de Spaanse Costa? Maar nee, 'Turken' ontvangen thuiszorg in Turkije dus bezuinigen die hap. Enig denkvermogen dat zou doen realiseren dat deze bezuiniging vooral henzelf zou raken was er niet.

Na bijna twee jaar 'gedogen van', een eufemisme voor 'medeplichtigheid aan', neoliberaal beleid en groffe bezuinigingen aan de onderkant van de samenleving heeft Wilders besloten dat zijn krimpende electoraat wellicht niet meer terug zal komen als er over twee jaar weer verkiezingen zijn. Een groeiend deel van dat electoraat loopt volgens peilingen vooral over naar de SP. Begrijpelijk, want uiteindelijk is het sociaaleconomische onbehagen als gevolg van het beleid van de afgelopen twintig jaar de basis van het succes van de PVV. Door nu te pretenderen weggelopen te zijn van het Catshuisberaad om de koopkracht van 'Henk & Ingrid' te redden hoopt hij tijdens de vervroegde verkiezingen zijn electoraat terug te winnen en het liefst te vergroten. In dat geval heeft hij weer vier jaar de tijd om via afleidingsmanoeuvres in een al-dan-niet gedoogconstructie zijn neoliberale agenda voort te zetten.

Maar geen zorg voor Mark Rutte. Indien de PVV niet meer sterk terugkomt bij vervroegde verkiezingen zal de PvdA het neoliberale programma – weliswaar iets aangepast – helpen voortzetten. Want laten we niet vergeten, veel bezuinigingen op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs en kunst & cultuur zijn in beginsel ingezet door PvdA minister Plasterk tijdens Balkenende IV.

PS: Voor hen die geloven in de mantra dat er 'moet' worden bezuinigd op zorg, onderwijs, kunst & cultuur en ontwikkelingssamenwerking om de crisis boven te komen hier alvast een repliek.

Zihni Özdil is docent en promovendus maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit. Hij heeft een eigen weblog. Deze tekst is eerder verschenen op joop.nl en in overleg met Zihni ook op Republiek Allochtonie geplaatst.

Eerdere artikelen van Zihni op Republiek Allochtonië vindt u hier.

 

 


Meer over cda, pvv, rutte 1, vvd, wilders, zihni özdil.

Delen: