Werkloosheid onder niet-westerse allochtonen in 2010 gestegen

In opinie op 06-02-2011 | 09:27

De werkloosheid onder niet-westerse allochtonen was in 2010 veel hoger dan onder autochtonen. Toch was de stijging van de werkloosheid onder allochtonen naar verhouding even groot als de werkloosheidstoename bij autochtonen.
In 2010 was 12,6 procent van de niet-westerse allochtonen werkloos. Onder autochtonen lag de werkloosheid op 4,5 procent. Een jaar eerder waren deze percentages 10,9 en 3,9 procent. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

In 2010 hadden 95 duizend niet-westerse allochtonen en ruim 280 duizend autochtonen geen werk. Van de niet-westers allochtone mannen was 12,3 procent werkloos. In 2009 was dit nog 11,2 procent. De werkloosheid onder niet-westers allochtone vrouwen is toegenomen van 10,5 in 2009 naar 13,0 procent in 2010.

In 2010 was de werkloosheid onder niet-westers allochtone jongeren 23 procent.
Net als in andere jaren was van de vier grootste niet-westerse groepen de werkloosheid het hoogst onder Marokkanen en het laagst onder Surinamers, namelijk 14,6 en 10,3 procent.

Lees het gehele bericht en begeleidende grafieken bij het CBS


Meer over allochtonen, cbs, werkloosheid.

Delen: