Weinig culturele diversiteit in nieuw seizoen bij publieke omroep

In opinie op 15-09-2010 | 08:11

Weinig culturele diversiteit in het nieuwe tv-seizoen van de publieke omroep. Zelfs als je meetelt dat inspecteur Frost curry eet. Garjan Sterk pleit daarom bij wereldjournalisten voor harde criteria om de mate van cultureel diverse programmering bij de omroepen te meten.

Als de NPO haar diversiteitsdoelstellingen echt serieus neemt, dan formuleert ze een diversiteitsbeleid in afrekenbare SMART-termen en monitort ze regelmatig wat de stand van zaken is. Dan zet ze op papier welke criteria de netcoördinatoren tot nu toe intuïtief hebben gehanteerd en onderzoekt ze waar verbetering mogelijk is. Dan zorgt ze voor een standaard-definitie van multiculturele programmering en eist ze dat alle omroepen jaarlijks rapporteren.

Lees verder bij wereldjournalisten


Meer over diversiteit, media, omroep.

Delen: