Weer ophef over methode maatschappijleer van Malmberg

In opinie op 11-04-2016 | 07:54

Op sociale media is gisteren opnieuw ophef ontstaan over de methode Blikopener van Malmberg voor 3 VMBO.

Het begon met een tweet van Enis Odaci:

 

Het is een fragment uit de methode Blikopener van Malmberg.

Over deze methode was twee jaar geleden ook al veel te doen naar aanleiding van onder andere deze passages:

 

Dit bericht leidde tot Kamervragen van PvdA, D66 en SP aan staatssecretaris Dekker die weigerde een oordeel uit te spreken. Hij schreef aan de Tweede Kamer:

Blikopener is een van de bestaande methodes die scholen kunnen gebruiken bij het vak maatschappijleer in de bovenbouw van het vmbo. Het is niet aan mij om de inhoud van lesmethodes of de keuze van scholen voor lesmethodes te beoordelen.

Dekker gaf eerder ongeveer hetzelfde antwoord bij Kamervragen over de stelling in een boek van Malmberg dat Israël is "gegrondvest op onrecht"?

Uitgeverij Malmberg zelf liet weten de kritiek serieus te nemen en bood via haar website alternatieve lesstof aan. Verder verklaarde de uitgever:

"Blikopener stelt tot doel om op prikkelende wijze hedendaagse maatschappelijke vraagstukken in de klas aan de orde te stellen. De methode gebruikt hiervoor zowel positief als negatief geformuleerde stellingen. Juist door het voeren van een open discussie over deze stellingen probeert de methode leerlingen de nuance te laten ontdekken. De docent is daarbij de essentiële schakel."

Scholen sluiten meestal voor meerdere jaren met een uitgever een contract af. Er zijn opnieuw Kamervragen aangekondigd. Het antwoord hierop zal ongetwijfeld opnieuw zijn:  "Het is niet aan mij om de inhoud van lesmethodes of de keuze van scholen voor lesmethodes te beoordelen."

UPDATE

Inmiddels heeft Malmberg een verklaring uitgegeven. Hierin schrijft de uitgever onder andere:

Blikopener is een lesmethode uit 2005 (met herdruk in 2010) en niet meer actueel. Dat is de reden dat eerder is besloten om de methode Blikopener vanaf komend schooljaar niet meer te verkopen. We betreuren het dat mensen zich gekwetst voelen over de wijze waarop deze lesstof in Blikopener wordt aangeboden.

Het vak maatschappijleer is een vak waarbij leerlingen een brede kijk op mens en samenleving leren ontwikkelen. Discussie en meningsvorming over mens en samenleving is een belangrijke component in het examenprogramma maatschappijleer vmbo. Dit kan anno 2016 echter niet meer op basis van lesstof uit 2005. Dat is de reden dat eerder is besloten de methode Blikopener vanaf komend schooljaar niet meer te verkopen.

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook! 


 

-


Meer over enis odaci, lesmethode, maatschappijleer.

Delen:

Reacties


Bas - 12/04/2016 01:25

Malmberg doet net alsof dit per ongeluk een beetje verouderd is, en 2005 in de prehistorie ligt, maar het is juist omgekeerd. De meeste maatschappijleerboeken zijn na Fortuyn in een angstwekkend tempo ontlinkst, waarbij alles wat naar antiracisme of een respectvolle multiculturele samenleving rook zoveel mogelijk is herschreven.

Waar maatschappijleer ooit een vak was met als doel racisme te bestrijden, is het nu vaak een exponent van rechts revanchisme geworden, ten koste van onze samenleving.

Nieuw is die kritiek niet: ik stuurde als docent Maatschappijleer in 2007 de boeken al terug met het met uitleg omklede verzoek die op een donkere plaats te steken. Maar ja, ik ben "de media" natuurlijk niet, en bij Malmberg werkt het geweten blijkbaar alleen na prikkeling door de media, getuige hun verklaring.

Has - 11/04/2016 19:11

Helaas is de schade al gedaan. Dat dit Überhaupt 10 jaar lang gedicteerd werd is mij een raadsel. Hoogst waarschijnlijk bleef het als ''actueel'' gezien als er geen commentaar werd geleverd.