Website vraagt aandacht voor stoppen financiering van tolken in zorg

In opinie op 24-01-2012 | 08:12

Vrijwel alle artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychiaters, psychologen en andere zorgprofessionals in Nederland maken het mee. Op een dag krijgen zij een patiënt of cliënt die de Nederlandse taal niet, of onvoldoende beheerst. Vijfendertig jaar lang konden zij een tolk inschakelen die rechtstreeks werd betaald door het Ministerie van VWS. Jaarlijks gebeurde dat zo'n 166.000 keer. Per 1 januari 2012 is deze financiering gestopt.

Om aandacht te vragen voor dit probleem is Mikado kenniscentrum interculturele zorg gestart met de website wijzijnsprakeloos.nl. Het gaat erom dat zorgverleners en patiënten elkaar begrijpen. En de wet verplicht zorgverleners om in begrijpelijke taal te communiceren met patiënten.

Met deze website wil Mikado zorgverleners laten zien:

  • Dat werken met professionele tolken na 1 januari 2012 een noodzaak blijft
  • Dat de alternatieven van de minister (zonder tolk naar de dokter, informele tolken inzetten) geen optie zijn
  • Dat er oplossingen moeten komen voor de vergoeding van tolkendiensten
  • Dat de burger zelf een bijdrage kan leveren


Meer over gezondheid, mikado, tolken, zorg.

Delen: