We are all fanatics

In opinie op 06-05-2011 | 13:28

Tijdens de culturele manifestatie We are all fanatics! wordt Op 6 en 7 mei in Amsterdamde aandacht gevestigd op de gevaren van groepsfanatisme.

Iedereen, ongeacht sociale achtergrond, opleidingsniveau, geslacht of leeftijd, is gevoelig voor groepsfanatisme. Het zit in de natuur van de mens en hoort tot één van de oerdriften die we al dan niet in toom weten te houden. Mensen worden meegezogen in een groep en doen wat de anderen ook doen. Ze lijken niet meer onafhankelijk te kunnen denken en dragen de opvattingen van de groep uit als de enige waarheid, desnoods met geweld.
De enige remedie tegen groepsfanatisme is de bewustwording bij individuen dat ook zij vatbaar zijn voor het fenomeen. De manifestatie We are all fanatics! presenteert een aantal formats dat op onderhoudende en informatieve wijze dit latente gevaar onder de aandacht brengt.

De meest in het oog springende is De Fanatisme Meter. Met deze online test www.fanatismo.eu kan iedereen zijn/haar vatbaarheid voor groepsfanatisme inzichtelijk maken. Op basis van de individuele score biedt de meter specifieke informatie aan. De Fanatisme Meter wordt vrijdag 6 mei gepresenteerd in De Verdieping van het Trouwgebouw, te Amsterdam.

Die avond wordt tevens de eenmalige glossy Fanatismo voorgesteld. Het gratis Fanatismo wordt in een oplage van 10.000 stuks verspreid door heel Nederland en een aantal Europese landen. Internationaal vermaarde deskundigen en kunstenaars verlenen hieraan hun medewerking, zoals Philipp Blom, Draqan Klaic, Diana Pinto, Ram Manikkalingam, Enrique Marty, e.a.

[de glossy Fanatismo: literaire en sociologische artikelen wisselen elkaar af met luchtige beeldessays, columns, interviews, e.d.. Fanatismo is in pakketten van 20 stuks tegen porto¬en verpakkingskosten te bestellen bij mail@castrumperegrini.nl]

De middag van vrijdag 6 mei opent de tentoonstelling You Are All Individuals waarin curator Nina Folkersma de spanningsvolle relatie tussen individu en massavorming vanuit verschillende perspectieven belicht; met bestaand of locatiespecifiek werk van Yael Bartana, Daya Cahen, Köken Ergun, Enrique Marty en Daniel Svarre. De tentoonstelling loopt tot en met 12 juni. Gedurende de tentoonstelling wordt een randprogrammering georganiseerd met films, lezingen, discussies en rondleidingen, in samenwerking met On File.

De avond van 6 mei vindt een openbaar gesprek plaats in De Verdieping van het Trouwgebouw, met keynote speaker Philipp Blom. De panelleden Theu Boermans en Ram Manikkalingam gaan in gesprek met Philipp Blom o.l.v. Chris Keulemans.
Een uitvoering van Schönberg’s “Verklärte Nacht” wordt tijdens het avondprogramma ten gehore gebracht door het Mozarteum uit Salzburg i.s.m. het Amsterdam Sweelinck Orkest. Schönberg’s werk werd in de jaren dertig door het Nazi regime als “entartet” in de ban gedaan.

Op zaterdag 7 mei worden in het Goethe Institut Amsterdam diverse workshops rondom het thema georganiseerd.
We are all fanatics! is de slotmanifestatie van een samenwerkingsproject van diverse Nederlandse en Europese culturele organisaties. De manifestatie wordt geïnitieerd en georganiseerd door de Amsterdamse Stichting Castrum Peregrini, een voormalig onderduikadres uit WO II; i.s.m. Stefan Zweig Genootschap, Goethe Institut, De Verdieping, On File en The Dialogue Advisory Group (DAG) Amsterdam.

De Manifestatie We are all fanatics! is mogelijk gemaakt door de Stichting Democratie en Media, De Mondriaan Stichting, Prins Bernhard Cultuurfonds NH en het Amsterdamse Fonds voor de Kunst.

Van de verschillende onderdelen van We are all fanatics! is meer en uitgebreidere informatie beschikbaar. Voor een compleet overzicht van het programma: www.castrumperegrini.org

Meer over extremisme, zie hier


Meer over extremisme, fanatics, radicalisering.

Delen: