"Waarom zou ik nog belasting betalen wanneer ik niet welkom ben?"

In opinie door Ewoud Butter op 27-08-2010 | 12:48

'Hey buurman! Alles goed? Thuis ook alles goed?'

'Alles goed buurvrouw. Bij jullie ook?'

De Turks-Nederlandse Fatma is al 11 jaar m'n buurvrouw niet meer, toch zijn we elkaar 'buurman' en 'buurvrouw' blijven noemen. Meestal zie ik Fatma in de kleine supermarkt die ze al jaren met haar familie runt en meestal gaat het goed met haar. Ja, natuurlijk, ze moeten allemaal hard werken, maar iedereen is gezond en dat is het belangrijkste, nietwaar?

Deze week zag ik Fatma voor het eerst na de vakantie en deze keer had ze een ander verhaal.


'We zijn allemaal gezond en met de zaak gaat het ook redelijk goed, zeker tijdens nu tijdens de ramadan. Maar het is de politiek. Kijk, we werken allemaal hard, we zijn actief in de buurt, we praten Nederlands en we hebben, op m'n ouders na, allemaal een opleiding. We hebben in onze familie een kinderarts, een architect, een docent, een maatschappelijk werker en 3 ondernemers.
We betalen als familie tonnen belasting per jaar. We integreren ons suf, maar toch zullen we er nooit helemaal bijhoren. We zijn en blijven voor de Nederlanders allochtonen en moslims. Zelfs mijn kleinkinderen, als ik die nog krijg inshallah, zullen later nog ' allochtoon' genoemd worden.
Wij willen bij dit land horen, maar dit land wil niet dat we erbij horen. Dat ligt echt niet alleen aan die blonde. Die andere partijen zijn ook hypocriet. Ze zeggen wel dat ze de PVV niets vinden, maar ze zijn bijna allemaal even erg.
Waarom zouden we nog belasting betalen aan een land dat ons niet moet? Als we dan toch tweederangs burgers zijn, laten ze dan ook een tweederangs belasingtarief invoeren.
Over een paar jaar zullen we waarschijnlijk toch minder belasting betalen. Steeds meer mensen in onze familie willen terug naar Turkije. M'n neven zijn al weg. En het zijn niet de paar mensen die een uitkering hebben die vertrekken, maar degenen die werken en een goed betaalde baan hebben."

Fatima's verhaal illustreert dat het voor het behoud van de verzorgingsstaat van belang is dat de inwoners van Nederland zo loyaal aan deze verzorgingsstaat zijn, dat ze bereid zijn eraan bij te dragen. Niet alleen door het betalen van belasting, maar ook door vrijwilligerswerk, kunst, betrokkenheid bij de buurt, het accepteren van regels en wettelijk gezag etc. Om deze loyaliteit te creeren of te behouden is het van belang dat burgers min of meer het gevoel hebben dat ze erbij horen en dat ze bereid zijn bij te dragen aan voorzieningen voor andere burgers. Ik kom steeds meer mensen tegen die het gevoel hebben dat ze er niet meer bij horen en vind dat zorgwekkend.

De discussies over de formatie, over meer in het algemeen over de toekomst van Nederland gaan nu vooral over het behoud van de rechtsstaat, een rechtsstaat waaraan overigens al jaren wordt geknaagd, maar zouden ook moeten gaan over het behoud van de verzorgingsstaat.

Het ongelijk van Rozendaal

Het verhaal van Fatima illustreert ook het ongelijk van Elsevier-columnist Simon Rozendaal, die de PVV vandaag de enige intellectuele partij noemt. Rozendaal, die er prat op gaat geen partijprogramma's te lezen, onderbouwt zijn stelling met de bewering dat de PVV als enige partij consequent is: de partij is volgens hem namelijk tegen immigratie om het sociale stelsel te behouden.

Een redenering die aan alle kanten rammelt:

a.    het verhaal gaat niet op voor de immigratie van kennismigranten waaraan de komende jaren een toenemende behoefte bestaat, terwijl de immigratie van kansarmen juist de laatste jaren fors is afgenomen
b.    de PVV richt haar verzet tegen immigratie vooral tegen de immigratie van mensen uit moslimlanden, ook van mensen (moslims, christenen, atheisten e.d.) die als kennismigrant komen en wel degelijk  bijdragen aan het behoud van het sociale stelsel
d.    en last but not least; het uitsluiten van bevolkingsgroepen, waaronder Nederlandse moslims, draagt zoals hierboven aangegeven op geen enkele manier bij aan het behoud van de verzorgingsstaat.

Overigens, beste Rozendaal, was het niet Cicero, maar Cato (foto) die vond dat Carthago vernietigd moest worden.

Ewoud Butter, ook verschenen op zijn persoonlijke weblog


Meer over ewoud butter, pvv, simon rozendaal, verzorgingsstaat.

Delen:

Reacties


Faatje - 14/09/2010 19:43

Mooi, beeldend geschreven stuk Ewoud, en akelig herkenbaar!

wiert van der veen - 14/09/2010 16:32

Het is de eerste keer dat ik lees dat ook Nederlandse Moslims worden uitgesloten: en last but not least; het uitsluiten van bevolkingsgroepen, waaronder Nederlandse moslims, draagt zoals hierboven aangegeven op geen enkele manier bij aan het behoud van de verzorgingsstaat.. Eindelijk iemand die het door heeft dat de PVV haar trekjes steeds duidleijker maakt: wie vormen de volgende doelgroep van deze club? Reken er maar niet op dat het sopt met de Nederlandse Moslims.... Heute Ich un morgen Duh, verbrenntes Land und was ist de Sinn...