VVD-Kamerlid Han Ten Broeke verklaart miljoenen Nederlanders niet welkom

In opinie op 18-04-2017 | 18:09

“Mensen die hier wonen, hier onderdeel willen zijn van deze samenleving, die wijzen de doodstraf af.” VVD-Kamerlid Han Ten Broeke zei dit in een reportage van EenVandaag over het Turkse referendum. Nu lijkt de herinvoering van de doodstraf een optie te zijn. Voor Ten Broeke vormde dit de aanleiding om Turkse Nederlanders eens flink de les te lezen over rechtsstatelijkheid in het algemeen en de doodstraf in het bijzonder.
Maar, als steun voor de doodstraf on-Nederlands is, dan horen miljoenen Nederlanders niet in Nederland thuis.

Lees verder het artikel van Armen Hakhverdian op het politicologenblog StukRoodVlees

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. 

Republiek Allochtonië wordt grotendeels op vrijwillige basis onderhouden. Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!

 


Meer over armen hakhverdian, han ten broeke, vvd.

Delen: