VVD Den Haag pleit voor allochtonenstop

In opinie door Floris Meijer op 25-01-2011 | 15:16

Kansarme migranten moeten de komende tijd worden geweerd uit de gemeente Den Haag. Dat staat in de integratienota 'Niet je afkomst maar je toekomst' die VVD-raadslid Arjen Lakerveld vandaag heeft gepresenteerd. Ook moeten nieuwkomers volgens deze nota harder werken voor hun integratie. De VVD-fractie roept integratie-wethouder Marnix Norder (PvdA) dan ook op arbeid centraal te stellen in het integratiebeleid

Volgens de VVD moeten er strengere regels komen voor de toelating van nieuwe inwoners, zoals een minimum inkomen. Ook mogen mensen die in aanraking zijn geweest met politie vanwege bijvoorbeeld drugscriminaliteit, geweldsdelicten niet in de gemeente worden ingeschreven. Mensen die een inburgeringscursus volgen moeten die zelf betalen, aldus de VVD.

Volgens Lakerveld moet het integratiebeleid volledig anders: 'De overheid integreert niet, dat doen mensen zelf. De rol van de overheid is het stellen van regels en zorgen dat belemmeringen voor een zelfredzaam bestaan worden weggenomen. Ik wil dus geen cultuurles en stimulering van gemeenschapsgevoel meer.'

Verder wil de VVD dat de gemeente alleen nog informatie voor haar burgers aanbiedt in het Nederlands, met als uitzondering het Engels vanwege het grote aantal expats in de regio Den Haag.

Volgende week zal duidelijk worden hoeveel van de VVD-plannen zullen worden doorgevoerd. Dan presenteert Wethouder van Integratie Norder de integratienota voor de gemeente Den Haag.

Lees verder op de website van Trouw en RegioTV Den Haag, of kijk hier een item over de allochtonenstop in Editie NL (RTL).

Lees ook Meer voetbalclubs hanteren allochtonenstop.


Meer over allochtonenstop, Arjen Lakerveld, Floris Meijer, Marnix Norder.

Delen: