Vrijzinnige Marokkaanse Nederlanders en de ruimte voor diversiteit en individuele keuzevrijheid

In opinie op 09-01-2012 | 21:27

Vrijdag 3 februari, 19.00 uur – 22.00 uur
Mozeshuis, Waterlooplein 205/207, Amsterdam.

De afgelopen drie jaar heeft het Netwerk Vrijzinnige Marokkaanse Nederlanders discussiebijeenkomsten en expertmeetings over het thema ruimte voor diversiteit onder Marokkaanse Nederlanders en het recht op het uitoefenen van individuele keuzevrijheid georganiseerd. Aan de hand van de uitkomsten hiervan konden trends, ontwikkelingen en krachten die hierop van invloed zijn in kaart worden gebracht. Met het doel hieraan in bredere kring bekendheid te geven heeft het netwerk besloten opdracht te verlenen tot het schrijven van een publicatie over dit thema.

Naast de achtergrond, doelstellingen en activiteiten van het netwerk komen hierin de ervaringen, meningen en voorstellen van een veertiental individuele Marokkaanse Nederlanders aan bod. Ieder van hen legt daarbij zijn of haar eigen accenten en draagt op deze manier bij aan het noodzakelijke debat. Het Netwerk Vrijzinnige Marokkaanse Nederlanders heeft Boris Dittrich, tegenwoordig werkzaam bij Human Rights Watch, New York, bereid gevonden het voorwoord bij deze publicatie te schrijven.


Het netwerk wil gelegenheid geven tot discussie over op de toekomst gerichte maatregelen en acties. Daarom wordt aansluitend op de presentatie van de publicatie aan aanwezigen de gelegenheid geboden hierover met elkaar in gesprek en debat te gaan. Centraal zullen daarbij de volgende vragen staan:

  • Welke agenda is noodzakelijk om de ruimte voor diversiteit en individuele
  • keuzevrijheid voor Marokkaanse Nederlanders te garanderen en vergroten ?
  • Welke wijze van uitvoering is daarbij het meest geschikt ?
  • Wie dragen hiervoor (mede) verantwoordelijkheid ?

Programma presentatiebijeenkomst


19.00 uur Ontvangst en gelegenheid tot het nuttigen van thee/koffie en een hapje
19.30 uur Opening door Lodewijk Asscher, wethouder Financiën, Jeugdzaken, Educatie en Project . gemeente Amsterdam
19.45 uur Overhandiging eerste exemplaar publicatie aan schrijver Abdelkader Benali
20.00 uur Discussie aanwezigen o.l.v. Naeeda Aurangzeb, televisiejournalist NTR
21.30 uur Samenvatting uitkomsten discussie
22.00 uur Afsluiting en gelegenheid informele gedachtenwisseling

N.B. Voor opgave of vragen om meer informatie:  vrijzinniggeluid@gmail.com

(ingezonden bericht; foto: ewoud butter)

Meer over het netwerk vrijzinnige marokkaanse nederlanders hier


Meer over Abdelghafour Ahalli2, abdelkader benali2, boris dittrich2, emancipatie, Fouad el- Haji2, Lodewijk asscher2, Mohamed Amessas2, netwerk vrijzinnige marokkaanse nederlanders, vrijzinnig marokkaans netwerk.

Delen:

Reacties


inezz - 03/04/2013 18:23

aanpassen , alle criminelen weg , respect voor de Nederlanders hoofddoeken verbieden en bestraffen , Nederlands spreken buiten de deur verplicht..als hier aan voldaan wordt dan pas zullen alle Marokanen geaccepteerd worden, wanneer wordt dat eens duidelijk...