Voor Somalische Nederlanders is doelgroepenbeleid nodig

In opinie op 12-05-2015 | 08:51

De slechte positie van Somaliërs op de arbeidsmarkt vraagt om een speciaal doelgroepenbeleid. Daarvoor pleiten integratiedeskundigen en Somaliërs vandaag in de Volkskrant.

Slechts iets meer dan één op de vijf Somalische Nederlanders heeft werk, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Daarmee hebben zij van alle bevolkingsgroepen veruit de meeste problemen op de arbeidsmarkt. De helft van de Somaliërs zit in de bijstand. 

In vegrelijking met andere migrantengroepen hebben de Somalische Nederlanders grote achterstanden. In vergelijking met Somalische migranten in andere Europese landen, valt op dat er maar weinig Somaliers ondernemer zijn. 

De hoge werkloosheid onder Somaliërs heeft voor een belangrijk deel te maken met een laag opleidingsniveau of zelfs analfabetisme, zegt onderzoeker Jaco Dagevos van het SCP in de Volkskrant. 'Het zijn vaak jonge, alleenstaande mannen of vrouwen, die de Nederlandse taal niet goed spreken en geen geweldig ontwikkeld netwerk hebben.'

De eerste grote groep Somalische asielzoekers uit de jaren negentig was nog redelijk tot goed opgeleid, maar de tweede groep asielzoekers, naar Nederland gekomen vanaf 2005, is grotendeels analfabeet en heeft nooit anders dan oorlog en een disfunctionele overheid meegemaakt, zegt de Somalische pedagoog Shukri Said. 'Het niveau is voor velen te hoog en daardoor kunnen ze de cursus niet afronden. Het zijn vaak getraumatiseerde mensen, die weinig steun krijgen van hun gemeente, de taal niet spreken en in een isolement raken.'

Volgens Dagavos heeft de overgang van de Nederlandse overheid naar een algemeen integratiebeleid, met weinig specifieke aandacht voor kwetsbare groepen, voor Somaliërs nadelig uitgepakt. De Somalisch-Nederlandse advocaat Mohamed Elmi, beleidsadviseur voor gemeenten op het gebied van werk en inkomen, is het met hem eens. En onderzoekster Ilse van Liempt van de Universiteit Utrecht, die samen met haar collega Gery Nijenhuis onderzoek heeft gedaan naar de Somalische gemeenschap in Nederland, verklaart in de Volkskrant: 'We verwachten dat Somaliërs zelf hun inburgering regelen en de taal leren, maar dat is bijna niet te doen voor mensen die zelfs in hun eigen taal niet kunnen lezen en schrijven.' Zij pleit voor alfabetiseringscursussen.'

Meer in de Volkskrant
 

Meer berichten over Somaliers hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  


Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

  


Meer over cbs, inburgering, integratie, scp, somaliers, somalische nederlanders.

Delen:

Reacties


John Dubbelboer - 15/05/2015 00:12

Somaliers massaal naar Engeland.
Op 29 juni 2006 verscheen een artikel in Trouw over de raadselachtige massale oversteek van Somaliers vanuit Nederland naar Engelse steden als Leicester en Birmingham. Daar immers waren al aanzienlijke gemeenschappen van Somaliers.
Integratiedeskundigen konden de exodus niet verklaren.

In Trouw lezen we het volgende: ,,Dat heeft een paar oorzaken'', vertelt de Somalische Nederlander M.A. Mahamed, die vrienden zag vertrekken. ,,De jongens die ik ken, zeggen dat het leven in het Verenigd Koninkrijk een stuk makkelijker is. Ze kunnen er ongestoord leven en zeggen snel een uitkering te krijgen van de sociale dienst. Bovendien is er geen sollicitatieplicht. Ook hebben ze vaak schulden door de lening die ze afsloten zodra ze hun verblijfsvergunning kregen. Het gerucht dat je in Engeland niets hoeft te doen en dat de sociale dienst al je rekeningen betaalt, is hardnekkig.''

Het is natuurlijk een pijnlijk citaat. Even pijnlijk zijn de berichten over het kauwen van qat en het drinken van alcohol die maken dat sommige mannen hun gezinnen ruineren.

Het bepleite specifieke doelgroepenbeleid is zeer hard nodig. Deze gemeenschap is sociaal gezien een vulkaan die op uitbarsten staat.
Niet vergeten ook de veel voorkomende genitale verminking van vrouwen te agenderen. .