VN: Nederland moet krachtiger optreden tegen discriminatie en racisme.

In opinie op 29-08-2015 | 07:27

Nederland moet zich meer inspannen om racisme, discriminatie en etnisch profileren tegen te gaan. Voorkomen moet worden dat politieke partijen “negatieve stereotypen” gebruiken en Zwarte Piet moet er anders uit gaan zien. Dat zijn enkele van de tientallen aanbevelingen die de VN-commissie voor het tenietdoen van racisme en discriminatie (Committee on the elimination of racial discrimination, CERD) gisteren aan de Nederlandse regering deed. De VN commissie maakt zich zorgen over hate-speech, vooral tegen joden en moslims en spreekt ook haar zorgen uit over de discriminatie van Roma en Sinti en de behandelingen van asielzoekers in Nederland.

Om etnisch profileren door de politie tegen te gaan moet een nationaal actieplan tegen rassendiscriminatie worden opgesteld. Ook zou het aantal politiemensen met een achtergrond uit minderhedengroepen moeten toenemen en moeten er trainingen over mensenrechten aan leerkrachten, agenten en bestuurders worden gegeven.

Verder beveelt de commissie aan dat de regering nadenkt over een strategie waarmee kan worden voorkomen dat politieke partijen “negatieve stereotypen en stigmatisering van etnische groepen” gebruiken als basis van hun politieke activiteiten.

De commissie zegt over Zwarte Piet volgens het NRC het volgende:

“Zelfs een diepgewortelde traditie rechtvaardigt geen discriminatie en stereotypering (..) De overheid moet actief bevorderen dat die kenmerken van Zwarte Piet worden verwijderd, die negatieve stereotypen weergeven en door veel mensen van Afrikaanse origine worden beschouwd als een overblijfsel van de slavernij.”
 

Verschillende aanbevelingen van de VN-commissie zijn expliciet gericht tegen de volgens de commissie te ontspannen houding van de landelijke overheid ten aanzien van het antidiscriminatiebeleid, dat voor een deel ook is overgeheveld naar de gemeenten.

Het College voor de Rechten van de Mens heeft bij de bewindslieden voor Onderwijs, Bussemaker (PvdA) en Dekker (VVD) bepleit om mensenrechteneducatie op te nemen in het verplichte deel van het curriculum. “Daar was geen belangstelling voor,” zegt Stans Goudsmit, lid van het Nederlandse College voor de Rechten van de Mens in het NRC. Een uitzondering in het kabinet is volgens haar minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, PvdA) die wel serieus werkt maakt van de bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt en die bijvoorbeeld geen zaken meer doet met bedrijven die wegens discriminatie zijn veroordeeld.

Volgens minister-president Rutte is de discussie over Zwarte Piet geen zaak van de politiek is: “Zwarte Piet is symbool geworden voor een diepere discussie over racisme en discriminatie. Hoe het ventje er uitziet staat daar volgens mij los van.” zegt hij in het NRC.

Bron: NRC

De VN Commissie geeft zelf de volgende samenvatting van de aanbevelingen:

Netherlands

Although it welcomed the State party’s planned initiative to tackle racial discrimination such as an awareness raising campaign and a new National Action Plan, the Committee pointed out the lack of implementation of such measures by municipalities. The Committee expressed concern on tolerance of racist and xenophobic hate speech especially against Jewish and Muslim persons when such speech was made in political discourse. The Committee requested information on measures to protect human rights in the State party’s overseas territories such as: racial profiling by police, judges and psychiatrists was repeatedly discussed during the meetings. Majority of the Committee members expressed concern on the negative portrayal of people of African descent by Black Pete, and stressed the need to include the history of slavery in school education. Low level of prosecution of racial discrimination incidents and excessive use of force by law enforcement officials drew concern of the Committee. The Committee was alerted by discrimination against Roma, reports of Roma children being taking away from their families and decreasing number of camp sites for Travellers. The Committee was concerned by the situation of asylum-seekers, refugees and migrants including abuse of LGBTI asylum seekers. Read more (English).

In concluding observations the Committee issued recommendations concerning following areas:

 • Responsibility for the implementation of the Convention;
 • Legislation;
 • Racist hate speech in political discourse and the media and discrimination against members of Jewish and Muslim communities*;
 • Racial profiling and prevention of racial discrimination and combating stereotyping and stigmatization;
 • Discrimination against people of African descent;
 • Cultural traditions and racial discrimination;
 • Discrimination against Roma, Sinti and Travellers;
 • Migration and integration policy;
 • Discrimination in employment*;
 • Reporting and prosecution of cases of racial discrimination;
 • Cooperation with civil society*;
 • Civic Integration Examination Abroad;
 • Education;
 • Asylum-seekers and refugees;
 • Minority women and girls; and
 • Dutch companies abroad.
   

Link:

VN-rapport CERD

 


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  


 


Meer over CERD, discriminatie, racisme, Rutte, VN.

Delen:

Reacties


Gegijzeld door van gijzel - 16/02/2016 19:20

Mensen die discrimineren en andere mensen op allerlei manieren achterstellen zijn meestal mensen die erg dom zijn en die hun hersenen in hun oude Europa achterwerk hebben inplaats van ze op de juiste plaats te hebben,. Zoals hier in Eindhoven en compagnie,.