Vluchtgarage wordt vandaag ontruimd; nog geen dagopvang voor vluchtelingen

In opinie op 13-04-2015 | 07:50

De (uitgeprocedeerde) asielzoekers in de Amsterdamse Vluchtgarage vanochtend vertrekken. Rond 9.00 uur wordt de parkeergarage, waar tussen de 100 en 120 vluchtelingen verblijven, ontruimd op last van burgemeester Eberhard van der Laan.

Eind maart oordeelde de rechter dat de Vluchtgarage elk moment ontruimd mag worden. 

Na de ontruiming kunnen ze 's nachts terecht bij een ‘bed-, bad- en broodvoorziening’ van de gemeente. Overdag staan ze op straat. Ook is er naar verwachting te weinig plek om alle Vluchtgaragebewoners onder te brengen.
Burgemeester Van der Laan zei vorige week dat desnoods opvang wordt gezocht in andere gemeenten.

De bewoners van de vluchtgarage hebben vorige week de volgende brief verspreid onder buurtbewoners:

Beste Buren, Amsterdam, 11-4-2015
Na 16 maanden moeten wij vertrekken uit de ‘Vluchtgarage’.
Bij deze willen wij iedereen bedanken die ons gesteund heeft, want de solidariteit van zo veel mensen heeft ons heel erg goed gedaan en ons gesterkt in onze strijd.
We zijn ons er van bewust dat we niet altijd gemakkelijke buren waren en er regelmatig herrie of gedoe was waarbij de politie in grote getale uitrukte. We hopen dat u er begrip voor heeft dat het leven met zo veel mensen in primitieve omstandigheden spanningen opleveren die uit de hand kunnen lopen. Wij bieden onze excuses aan voor de overlast die we hebben bezorgd.
We staan nu weer op straat. De nachtopvang (bed bad brood) die de gemeente beschikbaar stelt, is geen oplossing, want overdag kunnen we nergens heen en moeten met onze spullen over straat zwerven. Een onmenselijke behandeling waar we tegen protesteren.
Wij zijn naar Nederland gevlucht omdat we hoopten hier veilig te zijn. In onze landen van herkomst en op de tocht hierheen hebben we veel meegemaakt. Maar we werden bij onze asielaanvraag niet geloofd en kregen te horen dat we weg moeten. Waarheen weten we niet, want we kunnen niet terug naar ons land waar het oorlog is of waar we worden vervolgd.
Wij hadden nooit gedacht dat we op zo’n manier zouden worden ontvangen en in deze situatie terecht zouden komen: op straat, zonder iets en zonder perspectief. Wij zijn gewone mensen die willen werken of studeren, wij willen niet afhankelijk zijn en genadebrood eten. Wij willen leven! Daarom blijven we strijden voor de erkenning van ons probleem en voor een rechtvaardige oplossing.
We hopen dat u ons wilt blijven steunen in onze strijd voor een normaal leven.
Volg ons op Facebook: https://facbook.com/WijZijnHier
Met vriendelijke groet,
De vluchtelingen van Wij Zijn Hier.

Meer over de groep op de facebookpagina Wij Zijn HIer

Vanavond is er een symposium Recht op Bestaan in Utrecht

Zie ook de theatervoorstelling Onontdekt

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over asielzoekers, illegalen, ongedocumenteerden, vluchtgarage.

Delen: