Vier medewerkers AH to go schuldig aan discriminatie

In opinie op 11-10-2010 | 21:17

De rechtbank ’s-Gravenhage heeft vandaag drie (waarvan één voormalige) winkelmanagers van AH to go-vestigingen en een voormalige P&O-medewerkster van Stationsfoodstore veroordeeld tot een geheel voorwaardelijke geldboete van € 1250 omdat zij zich in de uitoefening van hun beroep schuldig hebben gemaakt aan discriminatie naar ras. De managers hadden aangegeven tijdelijk geen prijd meer te stellen op Marokkaanse personeel.

De drie betrokken winkelmanagers hebben in verhoren door de politie verklaard dat zij inderdaad op enig moment bij P&O hadden aangegeven in elk geval tijdelijk geen Marokkaanse sollicitanten doorgestuurd te willen krijgen.

De rechtbank heeft bij het bepalen van de straf ook rekening gehouden met het feit dat verdachten al intern zijn gestraft door een schriftelijke waarschuwing van hun leidinggevende en het feit dat de zaak al veel - voor verdachten negatieve - media-aandacht heeft gehad.

De rechtbank acht daarom al met al een deels voorwaardelijke geldboete, zoals geëist door de officier van justitie, in beginsel een passende bestraffing.

Echter, omdat verdachten niet of nauwelijks ruggensteun hebben gekregen vanuit de organisatie die eigenaar is van AG to go bij het (leren) omgaan met de (specifieke) problematiek van het personeelsbeleid in de AH to go vestigingen, terwijl verdachten vervolgens wel – op zichzelf beschouwd terecht - fors en kritisch zijn aangesproken op de wijze waarop zij die problemen het hoofd poogden te bieden, laat de rechtbank het in dit geval bij de oplegging van een geheel voorwaardelijke geldboete.

Lees meer hier


Meer over AH to go, discriminatie, Marokkanen.

Delen: